ktm xbow

flickr

KTM Xbow by Nikola Stojanovic
Via Flickr:
Bud3 track day at Navak. 26.06.2016