krapi

Weedman

We have new game waiting for you to be played on http://unblockedgames4free.xyz/action/weedman/

Weedman

External image

External image
This is a simple platform game that contains a heap of useless features:
– Yes, you can go left, right and jump
– A damsel in distress to rescue, in an excellent intro that you can definitely skip.
– 5 different game speed (So slow, slow, normal, high, so high). So high is the most difficult, but so slow is the most painful.
– Angels in the sky (finish the game with 0, 1 or 100 angels and you get a medal!)
– At the end of the game, you can save a replay, and send it to your friends as proof that you really finished the game (cause they won’t believe that you actually sat through this whole game trying to beat it).
– No need for a walkthrough, just watch a replay from someone who finished the game, unless nobody manages to do it.
– You can make your character say something by pressing [ENTER]. (it’s useless for the game, but you can use it to chat with your friend, or to make your replay more interesting).
– MULTIPLAYER: You can share your suffering and play with a friend online through the friend zone. Beat the game together and earn a medal!
– Last but not least, yes, there’s OMGAF Dragon!

Art: Pokemon7777
Code: Jack Le Hamster
Music: FarTooFrail

Please note: Replay, medals and highscore features only available using a Newgrounds account: http://www.newgrounds.com/portal/view/621157

Liqeni i Shkodrës dhe OMP-ja

Liqeni i Shkodrës numëron 34 specie peshqish autoktonë prej të cilëve shtatë janë endemik, veçanërisht krapi, gjuca dhe ngjala. OMP-ja është ngritur në vitin 2003 dhe është regjistruar si anëtare e federatës shqiptare të ujërave të brendshëm dhe ndërkufitare, e cila është themeluar në Tiranë në vitin 2011. OMP-ja menaxhon ujërat e Liqenit të Shkodrës në bazë të një kontrate të nënshkruar me Ministrinë e Bujqësisë në gusht të vitit 2013 dhe një marrëveshjeje të nënshkruar në shkurt të 2014 “Për Ruajtjen e Ekuilibrave Ekologjik dhe Shfrytëzimit Racional të Burimeve Peshkore ne Liqenin e Shkodrës”.

Peshkimi me gjeneratorë

Peshkimi me gjeneratorë në këtë liqen kryhet ditë dhe natë, në varësi të sezonit.

(…) Një nga peshkatarët e shoqëroi reporterin e BIRN në një pjesë të liqenit që ishte plot me kallamishte, ku kishin ndaluar mbi 10 varka. Ai ishte vendi ku ndalonin peshkatarët të cilët peshkonin me gjeneratorë, shpjegojë ai. “Këta gjujnë natën me dritë, kurse ditën gjujnë këtu afër, pra kur ka shumë ujëra në pranverë,” tha ai duke treguar nga kallamishtja. (…)