klubo

40 Useful Esperanto Prefixes and Suffixes

Prefixes

Bo-  Related by marriage: Patro - Father. Bopatro - Father-in-law.

Dis- Separation from one place: Sendi - To send. Dissendi - Broadcast.

Ek- Commencing an action: Dormi- To sleep. Ekdormi - To fall asleep.

Eks- Former/Ex-: Reĝo - King. Eksreĝo - Ex-King/Former King.

Fi- Dirty/Pornographic: Menso - Mind. Fimenso - Dirty mind

Ge- Male and female together: Patroj - Fathers. Gepatroj - Parents (of which one is male and the other female.)

Mal- The direct opposite: Bona - Good. Malbona - Bad.

Mis- Wrong/Mis-: Kompreni - To understand. Miskompreni - To misunderstand.

Pra- Primitive/Distant relation: 1. Arbaro - Forest. Praarbaro - Primitive forest. 2. Onklino - Aunt. Praonklino - Great Aunt.

Re- Repition/Re-: Kanti - To sing. Rekanti - To re-sing/To sing again.


Suffixes 

-Aĉ- Bad/Dislike: Infano - Child. Infano - Brat.

-Ad- Action, particularly prolonged or habitual: Naĝo - Swim. Naĝado - Swimming.

-Aĵ- A physical object, opposed to an abstract idea or a product made of the root word: 1. Konstruo - Construction. Konsruo - A Building. 2. Glacio - Ice. Glacio - Ice cream.

-An- Member: Klubo - Club. Klubano - Club Member.

-Ar- Group: Arbo - Tree. Arbaro - Forest/Wood.

-Ebl- Possibility/-Able/-Ible: Vidi - To see. Videbla - Visible.

-Ec- Abstract quality/-Ship/-Ness: Amiko - Friend. Amikeco - Friendship.

-Eg- Big: Domo - House. Domego - Mansion.

-Ej- Where something happens: Koncerto - Concert. Koncertejo - Concert Hall.

-Em- Possessing a ceratain quality/-Ful: Ludo - Play. Ludema - Playful.

-End- Must be: Leva - Washed. Levenda - Must be washed.

-Er- Part of a greater whole: Akvo - Water. Akvero - Drop of water.

-Estr- Head/Boss: Hotelo - Hotel. Hotelestro - Hotel manager/Hotel boss.

-Et- Small: Domo - House. Dometo - Cottage.

-Id- Children of living creatures: Hundo - Dog. Hundido - Puppy.

-Ig- To render/-Ify: Blanka - White. Blankigi - To whiten/To bleach.

-Iĝ- To become: Amiko - Friend. Amiki - To become friends

-Il- Tool: Kudri - To sew. Kudrilo - Sewing needle.

-In- Feminine: Porko - Pig. Porkino - Female Pig.

-Ind- Worthy of: Legi - To read. Leginda - Worth reading.

-Ing- Holder: Kandelo - Candle. Kandelingo - Candle Stick.

-Ism- Doctrine/-Ism: Budho - Buddha. Budhismo - Buddhism. 

-Ist- Prefession/-Er: Dento - Tooth. Dentisto - Dentist.

-Obl- Multiplication/-Ple: Tri - Three. Triobli - Triple.

-On- Fraction/-Th: Du - Two. Duono - Half.

-Op- In groups of: Kvar - Four. Kvarope - In groups of four.

-Uj- Container: Mono - Money. Monujo - Wallet/Purse.

-Ul- Person: Juno - Youth. Junulo - Young person.

-Ĉj- Affectionate (Maculine): Patro - Father. Paĉjo - Daddy.

-Nj- Affectionate (Feminine): Patrino - Mother. Panjo - Mummy/Mommy.


Hi so that was a list of 40 affixes from Esperanto, which I’m learning at the moment. I hope this helps some people. I think I got all or at least most of them. But I did leave out -Um- because it’s irregular and weird and… stuff. This is my first post so please be merciful, and if you’ve actually read this boring explanation, well then thanks.

Apie savivaliavimą

Pastaruoju metu vis dažniau mirga hashtagas #metoo. Kažkaip susimąsčiau apie tuos atvejus, kada mano draugės papuldavo į tokias situacijas, kada dėka vyrų jausdavosi nesaugiai ar nukentėtų fiziškai ar psichologiškai.

Vasarą „Baltuose drambliuose” vyko Rastadienis, į kurį nusitempė ir mane. Vakarėlis kaip vakarėlis, judi iš inercijos, kol galutinai užsinori namo, bet galutinį sprendimą nulėmė sutrikęs draugės veidas, kai ji paniškai žvengianti išbėrė, kaip kątik kažkoks užsienietis bandė nusitempti ją į tuliką ir išprievartauti.

Po vieno pavasario savaitgalio susitikau su kursioke, kuri pasakojo, kaip su draugu nusipirko alaus klube. Ji nubudo netoli Rotušės ant šaligatvio, draugas atsijungė klubo rūkykloje. Kiek prisimenu, nuo vieno alaus taip nebūna. Jei neklystu, čia buvo Salento.

Simpatiška, internete daug dėmesio sulaukianti pažįstama kartas nuo karto skundžiasi, kaip nuolat gauna sekso pasiūlymų nuo nepažįstamų vyrų su jų pimpalų iliustracijomis.

Ne viena mergina, kurią pažįstu, bijo viena išeiti pasivaikščioti naktį, po ranka turi ašarines dujas, kvepalus ar ką nors kito, kas galėtų graužti akis.

Tai nėra normalu ir tai nėra atleistina. Ir kas blogiausia - visa tai vyksta gerokai per daug ir apie tai kalbama gerokai per mažai.
Būkite stiprios. Būkite saugios.

Masterpost of Esperanto Affixes!

Saluton ĉiuj!

As per a request from @decembrr, I’ve compiled a list of all the affixes used in Esperanto! (Which is a pretty good idea since I constantly forget them too!)

(Also, I’m really sorry for taking longer than expected)

So! What is an affix?

An affix is a part of a word that is added to a word stem to form a new word. They can be placed either at the beginning of a word stem (prefix), the middle (infix), or the end (suffix). In most languages, they are what are known as “bound morphemes”, meaning they have no meaning on their own, and can be placed either at the beginning of a word stem (prefix), the middle (infix), or the end (suffix). However, this isn’t quite the case in Esperanto, as a lot of the affixes can also be words on their own when given the noun, adjective, adverb or verb ending.

Now let’s jump right in!

Keep reading