kjers

Rules: Answer the 20 questions and tag 20 amazing followers you would like to get to know better. I was tagged by @irethlivvie .Thank you :)

Name: Renée
Nicknames: (tbh I don’t really have one)
Zodiac Sign: Aquarius
Height: 1,65 cm
Orientation: Asexual
Ethnicity: German
Fav flower: Gentian
Fav fruit: Strawberry, Blueberry, Currant
Fav season: Winter
Fav book: ACOTAR series, ToG series, Der Kuss des Kjer
Fav scent: The scent after a thunderstorm, Cinnamon
Fav Colour: All shades of blue
Fav animal: Horses, Dogs
Coffee, Tea, or Hot Cocoa: Others need their morning Coffee, I need my morning Cocoa.
Average Sleep Hours: 5-6
Cat or Dog Person: Dog person
Fav fictional character: Daenerys (ASOIAF), Rhysand (ACOTAR) and a lot more
Number of blankets you sleep with: one blanket
Dream Trip: Scandinavia
Blog Created: April 2016
Number of followers: 1741

I tag EVERYONE who wants to do this!

anonymous asked:

Caki, kaj se je sploh zgodilo z istospolnimi porokami pri nas ker js nic ne stekam vec? Ce bi lahko pls mi razlozil v slovenscini?

Pač ta zakon, ki je zdaj stopil v veljavo, izenačuje istospolne zveze z raznospolnimi v skoraj vsem – razlika je kar se tiče posvojitev in umetnih oploditev (in imena, prve so imenovane partnerska zveza druge pa zakonska zveza). S poroko pa se zdaj lahko obeleži tako sklenitev partnerske kot zakonske zveze. Ampak izenačenje (z zgoraj naštetimi izjemami) velja tudi za zunajzakonske zveze in nesklenjene partnerske zveze (kjer pa porok takaltak ni). Napredek je torej kar se tiče čisto praktičnih zadev (dedovanje po partnerju ipd.), ni pa to še zmeraj ne enakopraven položaj.