kindarant

a few of my wishes for you

i hope that you:

  • find someone who makes you smile
  • have courage to confess to your crush
  • have courage to reject someone firmly but not unkindly
  • don’t let anyone take advantage of you
  • look at yourself in the mirror and think “wow”
  • discover new music that makes you dance
  • get an A+ on that paper you worked so hard on
  • hug your family and they hug you back
  • fall in love with someone beautiful and by beautiful i mean kind
  • are happy

Bazı akrabaların kindar, fesat, haset halleri beni benden alıyor. Arada kan bağı olmayan insanlar akrabalardan daha iyi çıkıyor!

Ben dervişim diyene...

Dervişin;

Fikri cevvaldir.

Zikri cevherdir.

Münazarasi güzeldir.

Hakka müracaata daima yakındır.

Doğruluk yolundan başkasını bilmez.

Insanlar arasında sadrı en geniş olandır.

En mütevazı nefse sahiptir.

Gülmesi tebessümdür.

Sorusu öğretmek içindir.

Gafillere hatırlatıcıdır.

Cahillere öğreticidir.

Kendisine eziyet edene eziyet etmez.

Malayaniye dalmaz.

Eli boldur.

Ezası kısadır.

Haramlar konusunda vera sahibidir, çok titizdir.

Şüphelilere yaklaşmaz.

Garibin dostudur.

Yetimin babasıdır.

Sevinci yüzündedir.

Hüznü kalbindedir.

Fikri ile meşguldur.

Sırrı ifşa etmez.

Perdeyi yırtmaz.

Davranışı güzeldir.

Bereketi boldur.

Faydası herkesedir.

Ahlâkı güzeldir.

İçi yumuşaktır.

Cevheri akıcı ve özdür.

Sukutu uzundur.

Nimeti güzeldir.

Kendisine cahillik yapıldığında hemen kızmaz, halimdir.

Kendisine kötülük yapana karşı sabırlıdır.

Katı değildir.

Hasetçi değildir, aceleci değildir, kindar degildir.

Emanette emindir.

Hiyanetten uzaktır.

Takva onun ülfeti, utanma huyudur.

Sakınması çoktur.

Seherlere mudavimdir.

Az hata yapar, çok tahammüllüdür.

Nefsine karşı cimri, kardeşlerine cömerttir.

Bütün hareketleri edepten ibarettir.

Sözü güzel ve hikmetlidir.

Musibete isyan etmez.

Hiç kimsenin ardından haddi aşarak konuşmaz.

Vakurdur, sabırlıdır, rıza sahibidir, şükrü çoktur.

Konuşması azdır, namazı ve orucu çoktur.

Doğru sözlüdür, gönlü sabittir, cıvık değildir.

Misafirperverdir, elinde olanı ihtiyaci olandan esirgemez.

Sövücü değildir.

Gıybet bilmez, ayıpları araştırmaz.

Kovuculuk yapmaz.

Gaflete dalmaz, nankörlük etmez.

Hazine gibi dili vardır.

Define gibi kalbe sahiptir.

“If SOFDTI stays here in TOME she will just rot away into obscurity. Games don’t last forever and we all know this, so we should take this time to get her out of here. She can help so many people, surely you understand why I’m doing this? I’m taking the initiative when all of you refuse to make a move. All we have been doing is sitting idly by running a game when we could be making huge leaps in programming using her. Please, join me in this.”

So i saw a post talking about what if Kindar was the ‘bad guy’ instead of Rubi and I think i’d be pretty interesting. She would probably still view Sofdti as her child, but definitely would be emotionally manipulative to them all. I think she probably wouldn’t have an effect on Rubi, which would be one of the huge reasons the other Netkings don’t join her (he still doesn’t view Sofdti as their daughter but still respects the original decision, so he’d gladly knock some sense into them) because maaaaan would Kindar make the others feel guilty.

3

Bilmiyorlar ,

Sevgi ve hoşgörüyü ailelerinden görmemiş , abilerinden öğrenmemişler .

Anlamıyorlar,tanışmamışlar ….


( 1 Mayıs’tan bir kare : 

kelepçelenen eylemcinin yanına gelen köpeği tekmeleyen kindar polis ve gösterici )