kim gifs

Có người bảo rằng: Cuộc đời bạn sẽ được gặp 4 người

Người thứ nhất, đó là chính bạn!
Người thứ hai, là người mà bạn yêu thương nhất
Người thứ ba, là người yêu bạn hơn chính bản thân họ
Và người thứ tư, là người sẽ sống cùng bạn suốt cuộc đời…

Cuộc sống chính là trò đùa của tạo hoá, người yêu bạn, bạn không chọn; người bạn yêu, lại không yêu bạn. Cuối cùng, người cùng đi với bạn cả đời, mãi mãi không phải người bạn yêu, cũng không phải người yêu bạn, mà sẽ là người xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm!

— Weibo/Kim
© Photo Gallery