kiest

Dear everyone…

English version:

Suicide for some people is a way to stop the pain they feel and for other people it’s a way to be free and for some it’s what they do to punish themselves for something they did. If you really choose suicide then I can’t stop you all I can say is you have a wonderful life ahead of you if you choose to keep fighting. If you decide to end your story with a period at the end of the sentence then that’s fine, but listen for a moment and think: is this really what you want? Why is the world “better” without you? What will your friends and family think? Can you let yourself calm down and maybe change your mind? What will my family do without me? What will my friends do without me? Just ask yourself those questions and then decide

Spanish version:

El suicidio para algunas personas es una manera de detener el dolor que sienten y para otras personas es una forma de ser libre y para algunos es lo que hacen para castigarse a sí mismos por algo que hicieron. Si realmente eliges suicidarte, entonces no puedo detenerte todo lo que puedo decir es que tienes una vida maravillosa por delante si eliges seguir luchando. Si decides terminar tu historia con un punto al final de la oración, está bien, pero escucha por un momento y piensa: ¿es esto realmente lo que quieres? ¿Por qué el mundo es “mejor” sin ti? ¿Qué piensan tus amigos y familiares? ¿Puedes permitirte calmarte y quizás cambiar de opinión? ¿Qué hará mi familia sin mí? ¿Qué harán mis amigos sin mí? Solo hágase esas preguntas y luego decida

Dutch version:

Zelfmoord voor sommige mensen is een manier om de pijn die ze voelen te stoppen en voor andere mensen is het een manier om vrij te zijn en voor sommigen is het wat ze doen om zich te straffen voor iets dat ze deden. Als je echt zelfmoord kies, dan kan ik je niet stoppen alles wat ik kan zeggen, heb je een prachtig leven voor je als je ervoor kiest om te vechten. Als u besluit om uw verhaal te stoppen met een periode aan het einde van de zin, dan is het goed, maar luister even even en denk: is dit echt wat u wilt? Waarom is de wereld ‘beter’ zonder jou? Wat denk je vrienden en familie? Kun je jezelf kalmeren en misschien je gedachten veranderen? Wat zal mijn familie zonder mij doen? Wat zullen mijn vrienden zonder me doen? Stel jezelf de vragen en besluit dan zelf

Norwegian version:

Selvmord for noen mennesker er en måte å stoppe smerten de føler, og for andre mennesker er det en måte å være fri og for noen er det det de gjør for å straffe seg for noe de gjorde. Hvis du virkelig velger selvmord, så kan jeg ikke stoppe deg alt jeg kan si er du har et fantastisk liv foran deg hvis du velger å fortsette å kjempe. Hvis du bestemmer deg for å avslutte historien din med en periode på slutten av setningen, så er det bra, men lytt et øyeblikk og tenk: Er dette virkelig hva du vil? Hvorfor er verden “bedre” uten deg? Hva vil dine venner og familie tenke? Kan du la deg roe deg og kanskje skifte deg? Hva skal familien min uten meg? Hva skal mine venner gjøre uten meg? Bare spør deg selv disse spørsmålene og velg deretter

Filipino version:

Ang pagpapakamatay para sa ilang mga tao ay isang paraan upang ihinto ang sakit na nararamdaman nila at para sa iba pang mga tao ito ay isang paraan upang maging libre at para sa ilang mga ito kung ano ang ginagawa nila upang parusahan ang kanilang mga sarili para sa isang bagay na kanilang ginawa. Kung talagang pinili mo ang pagpapakamatay pagkatapos ay hindi ko mapigilan ang lahat ng maaari kong sabihin ay mayroon kang isang kahanga-hangang buhay sa unahan mo kung pinili mong panatilihin ang pakikipaglaban. Kung magpasya kang tapusin ang iyong kuwento sa isang panahon sa dulo ng pangungusap pagkatapos na ang multa, ngunit makinig ng ilang sandali at mag-isip: ito ba talaga ang gusto mo? Bakit “mas mabuti” ang mundo kung wala ka? Ano ang gagawin ng iyong mga kaibigan at pamilya? Maaari mong hayaan ang iyong sarili huminahon at maaaring baguhin ang iyong isip? Ano ang gagawin ng aking pamilya kung wala ako? Ano ang gagawin ng aking mga kaibigan kung wala ako? Tanungin lamang ang iyong sarili sa mga tanong na iyon at pagkatapos ay magpasya

French version:

Le suicide pour certaines personnes est un moyen d'arrêter la douleur qu'ils ressentent et pour d'autres personnes c'est un moyen d'être libre et pour certains, c'est ce qu'ils font pour se punir pour quelque chose qu'ils ont fait. Si vous choisissez vraiment le suicide alors je ne peux pas vous arrêter tout ce que je peux dire est que vous avez une vie merveilleuse devant vous si vous choisissez de continuer à se battre. Si vous décidez de terminer votre histoire avec un point à la fin de la phrase, alors c'est bien, mais écoutez un instant et pensez: est-ce vraiment ce que vous voulez? Pourquoi le monde est-il «meilleur» sans toi? Que penseront vos amis et votre famille? Pouvez-vous vous laisser calmer et peut-être changer d'avis? Que va faire ma famille sans moi? Que feront mes amis sans moi? Posez-vous simplement ces questions et décidez

Russian version:

Самоубийство для некоторых людей - это способ остановить боль, которую они чувствуют, а для других это способ быть свободным, а для некоторых это то, что они делают, чтобы наказывать себя за что-то они это сделали. Если вы действительно выбираете самоубийство, я не могу остановить вас, я могу сказать, что у вас прекрасная жизнь перед вами, если вы решите продолжать борьбу. Если вы решили закончить свою историю с точки в конце предложения, тогда все в порядке, но прислушайтесь к мгновению и подумайте: это действительно то, что вы хотите? Почему мир «лучше» без вас? Что подумают ваши друзья и семья? Можете ли вы успокоиться и, может быть, передумать? Что будет делать моя семья без меня? Что мои друзья обойдут без меня? Просто задайте себе эти вопросы и решите

Note to myself. Het is het cruciale moment van drie maanden. Het lukt gemiddeld drie maanden om iets vol te houden wat niet werkt als de situatie onveranderd blijft. Je kunt niet veel langer iets rekken in je houding, denken en gedrag zonder dat het effect gaat hebben op je voelen en je energie. En als je langdurig verzet pleegt tegen iets dan ontloop je anders. Tot je moe gestreden bent en kiest om toch maar dat aan te gaan wat je wilde omzeilen. Dit inzien, zijn de meest waardevolle momenten. Ze geven je de kans om te groeien. Het kan ook enkel als je zelf van binnen voelt dat het niet meer anders kan. Hoe vaak je omgeving het al gezegd heeft. Ze hebben gesproken tegen dovemansoren. Niet omdat je niet wilt luisteren, maar omdat je overlevingsstrategieen en je afweermechsnisme dan sterker zijn. Tot je besluit ze los te laten. En de angst die voor de deur staat binnen te laten.

Als je onvoorwaardelijk voor me kiest
stel dat je je hart aan me verliest
met alle risico’s van dien
zul je zien
dan zul je zien
hoe egocentrisch ijdel ambitieus ik ben
hoe autistisch onbereikbaar en nerveus ik ben
dat ik bedachtzaam rationeel en ongenaakbaar ben
dat ik een heleboel geflipt idioten ken

dat ik niet koken kan en nooit een formulier invul
dat ik ook als ik ongelijk heb me er toch uit lul
dat ik soms neig naar paranoia en geen mens vertrouw
dat ik niet huil maar soms mijn hele interieur verbouw
als je me dit allemaal kan vergeven
kies voor mij
en red m'n leven

—  Hans Teeuwen
Het bedrog

“Ik zag het toen je me binnenliet,” zei ze en ze dronk haar wijnglas leeg. “Die blik. Aan sommige mensen kun je dingen makkelijk zien. Woede, verliefdheid, angst. Bij jou is het schuldgevoel, het vreet zich uit je binnenste naar het oppervlak. Je kunt het niet verbergen.” Ze keek me aan, haar blik was peinzend, ik wist dat ze haar zinnen aan het voorbereiden was. “Dus, er is iets, je hebt iets gedaan of er staat iets te gebeuren. Iets dat indruist tegen dat wat je normaal gesproken doet en je kunt er geen rust in vinden. Iets met geheimen, leugens, bedrog. Je hoeft het me niet te vertellen, ik kan er wel naar raden.”

‘Indrukwekkend,’ dacht ik en tegelijkertijd vroeg ik me af of mijn gezicht werkelijk zo eenvoudig te lezen was. Ze was opgestaan van de bank, zette de muziek iets zachter en pakte de fles wijn van de tafel. Ze hield hem tegen het licht. “Die gaat wel leeg,” mompelde ze, meer tegen zichzelf dan tegen mij. Ze schonk nog een glas voor haarzelf in en ging weer zitten.

“Bedrog begint niet waar trouw eindigt. Ik denk dat bedrog veel eerder kan starten. Bij nonchalance, wellicht. Bij een gedachte of een droom. Bedrog begint bij interesse die je toont, woorden die je kiest. Bedrog begint misschien pas echt als je je eigen waarschuwingen voor het eerst negeert, soms nog voordat er een gesprek of een ontmoeting heeft plaatsgevonden. Sommige mensen bedriegen al vanaf de eerste zin, anderen pas vanaf de eerste zoen.” Ze plukte een pluisje van haar broek. Haar stem was zachter geworden, ze kwam nauwelijks boven de muziek uit. “Ik denk dat bedrog niet kwaadaardig hoeft te zijn, niet echt. Voor mij was het een vorm van achteloosheid, een extreme variant van egocentrisme. Ik verlangde iets en greep het. Ik dacht niet echt na over de ander kwetsen, over het vertrouwen schaden. Het vertrouwen was toch al weg toen ik hem bedroog. Ik wilde iemand die ik weer zo kon vertrouwen, maar ook niet weg uit wat ik had.” Ze zweeg, ik begon me af te vragen of dit nog om mij ging, of ze überhaupt nog wel wist dat ik hier naast haar zat.

“De periode erna was het ergst. De walging, de spijt. Daar moet je doorheen, maar het duurt een tijd voordat je jezelf weer vertrouwt, voordat je zeker weet dat je genoeg hebt aan één persoon, één lichaam om je mee te verstrengelen. Ik heb het nooit meer gedaan, ik heb er niet eens meer over nagedacht, hoewel er momenten genoeg waren waarop ik het had kunnen doen.” Ze keek me aan, een klein, verdrietig lachje sierde haar lippen.

“Op het eind, wanneer alles aan het licht komt en je alles verliest, blijkt het je meer te breken dan je dacht. Dan blijft er van dat kortstondige herstel niets over. Alles verwaait, alles vertrekt behalve dat schuldgevoel. Dat knaagt vanuit je binnenste tot aan je oppervlak.”

ik dacht altijd dat ik gelukkig was 
dat ik niets had om ongelukkig over te zijn
maar op een moment veranderd er iets
het moment dat je beseft waarvoor je alles doet
het moment waarop je beseft om wie je echt geeft
het moment dat je leeft
en dat moment was 
vandaag

maar mensen zijn ingewikkeld 
ze willen iets 
ze willen veel
want we zijn afhankelijk van de ander
het is nooit goed als een ander beter heeft
en je hebt nooit het beste hebben
dus zal het nooit goed zijn
maar
ik wil ook iets
geluk
of nee
ik wil iets echt
want ik dacht altijd dat iedereen geluk had
maar geluk is relatief
het is relevant
maar ook realistisch
het is een optie

en niet iedereen kiest die optie

Ik denk nog steeds aan jou,
Van tijd tot tijd.
En terwijl de regen blijft vallen,
Is mijn diepe zucht hoorbaar.

Je was perfect als jezelf.
En ik verlangde om te zien
Hoe je groeide, met mij naast je.

Ik treur nog steeds om ons,
Van tijd tot tijd.
En ik blijf volhouden
Dat je mijn tranen waard bent.
Maar als ik kijk naar onze afstand,
Trekt het nog altijd aan mijn hart.

Het is ook niet jou fout.
Jij was jij,
En ik was ik.
Dat was alleen nooit genoeg.

Maar wat wij hadden
Kan je niet ontkennen,
Te echt om niet te voelen.
En ik heb je nog steeds lief, mijn lief.

Maar na alles hoop ik een ding,
Een wens voor jou.
Dat de vrouw van wie je ooit gaat houden,
Weet hoe speciaal jij bent.
Van jou helemaal gaat houden.
Jou ziet als de zon, maan en sterren.
Jou elke dag opnieuw, opnieuw
En opnieuw kiest.

Lief, ik geef om je en meer -
Dus laat het zo zijn.

—  Ongepaste puzzelstukjes.
Het is moeilijk om een liefde te vinden die gelijkmatig is. Iemand die jou even veel mist als jij hem of haar of jou net zo vaak “ik hou van je” zegt. Het is moeilijk om iemand te vinden die net zo jaloers raakt als je met een ander praat. Het is zo verdomde lastig om iets te vinden of om het überhaupt mee te mogen maken dat je voor elkaar gaat, niet dat de één kiest en de ander niet.
—  Annegreet Douma
Boer Zoekt Vrouw 2015, aflevering 9: Glenn Medeiros, Schraalhans, mijn moeder haar stoofpeertjes en een hoofdstad met een R.

HEBBEN JULLIE OOK ALLEMAAL DIE LAATSTE PAAR SECONDEN VAN DE AFLEVERING HONDERD KEER TERUGGESPOELD OM TE KIJKEN WIE GEERT NOU WEG GAAT STUREN?!? HET LEEK FOKKING ‘WIE IS DE MOL’ WEL!!!! WAT ZIJN DIT ALLEMAAL VOOR VERBORGEN AANWIJZINGEN?!? WIE MOET ER WEG?!?! HETTY OF ADA?! ADA OF HETTY?!? OF TOCH DE HOND?!?! HOTSTERNOKKE DIT IS NIET TE DOEN!!!!

Keep reading

Boer Zoekt Vrouw 2015, aflevering 5: Mijn medeleven gaat uit naar de Mannen van de Montage.

Deze aflevering was niet door te komen zonder twee nespressocups in je wangzakken en iemand naast je die je om de tien minuten prikkeldraad kon geven. (Moet ik uitleggen wat prikkeldraad is? Nee toch? Jullie zijn toch allemaal een sadistische groep zesser geweest?)
Want tittyfukkinkraist, wat een VRESELIJK SAAIE AFLEVERING. En ook: wat een VRESELIJK FRUSTRERENDE AFLEVERING. De frustratie zat in zoveel. In zo, zoveel. En dat kwam niet eens alleen door Geert. Nee man, Iedereen stelde teleur. Dus laten we lekker even al die teleurstellingen doornemen. Dat helpt bij de verwerking. Spoileralert: ik gebruik wederom veel capslock.

Keep reading