khao

Những tuổi trẻ cô đơn
 đi về cùng gió lẻ
 thấy thời gian không có gì mới mẻ
 thấy giấc mơ xanh chỉ là thứ xa rồi…
 Những tuổi trẻ lặng lẽ trôi
 sống giữa cuộc đời bằng niềm tin hư thực
 sống bằng nhịp tim hờ hững trong lồng ngực
 sống bằng tình yêu đã đánh mất lâu rồi
 Những tuổi trẻ bị bỏ rơi
 giữa cuộc đời chỉ thấy mình trống rỗng

 tháng ngày đi-về như chiếc bóng
 khao khát thương yêu như những thứ xa vời…

 Ước một lần được trẻ lại để rong chơi
 để khóc cười trong đời mình trọn vẹn
 để tìm được người tin mà sẻ chia câu chuyện
 để nói với nhau ý nghĩa của bình yên…”


Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa?
Ôi tuổi trẻ! Bao khát khao còn mất
Mà mặt đất màu xanh vẫn là biển
Cỏ ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa
- Xuân Quỳnh
#thơ (tại Bãi môn, Phú Yên)

Made with Instagram
4

Hello, Khao!

This little munchkin has been mine for about 5 weeks now. I have been slowly documenting his growth on my Instagram, but decided to have an official photo shoot with him this morning. The truth is, he’s not a very good model. Despite the fact, I still have hopes he will one day be on the cover of Dogue (considering all the famous pets nowadays have millions of followers on social media, I wouldn’t be surprised if a glossy magazine about animals came out). Last week he mastered shake and today he jumped on the couch for the first time by himself. I was so proud I was screaming like he scored his first goal at a soccer game. I’m such a mom. But I’m not a regular mom, I’m a cool mom. We celebrated his accomplishments with lots of hugs and plenty of treats. Having a puppy is a very rewarding experience and watching him grow up makes me so sentimental. I can’t wait until he’s big enough to take hiking and swimming with me. I wanted to make an introductory post about my little pup so bellow I created a list of Khao’s quirks:

Things he likes:

 • Pineapples
 • Playing, a lot
 • Chasing his tail
 • Chewing my hair
 • Attacking feet
 • Sitting on my keyboard (I thought that was a cat thing?)
 • Sleeping on top of my head (again, ^)

Things he is afraid of:

 • Loud noises
 • Plastic bags
 • Random things like beach balls and comforters  
 • Bath time

Things he doesn’t understand:

 • Gravity
 • Doors opening/shutting
 • Personal boundaries