kendall schmidt edit

9

Suddenly I hear a C A L L
                       
 To rise above it A L L

We’ll wait it O U T
                         And after A L L

It’s not the first T I M E
                        We’ve been in a D R O U G H T.