kanno osamu

youtube.com
MITSUAKI KANNO and Group - Kumo No Ito

Alb. “Shisendo No Aki” (Release: 1973; Recorded: 1970)

Personnel:

Mitsuaki Kanno - piano, compositions, arrangements
Osamu Oyama - soprano saxophone, tenor saxophone
Hiroyuki Yamakawa - tenor saxophone
Tomoya Haneo - trumpet, flugelhorn
Yasushi Mitsui - guitar
Shizuo Hashimoto - bass
Masanobu Asakura - cello, bass
Junichi Mitobe - drums, percussion
Yasutoshi Inamori - flute, shinobue