kagerou days in a daze

youtube

Mashup Director: Toushi Atsunori

Vo. MARiA 
Gt. Jin
Gt. Gushimiyabi Hideyuki
Ba. Shirakami Mashiro
Dr. Fumihiro Ibuki

9

[Kagerou Daze -in a day’s-] BEFORE and AFTER

The final story has come,
Unable to say it, you’re about cry