k nguyen

Illustrator & Artist:

Loc Xuan Nguyen“vẽ xog muốn trẹo cổ với cô này :))
nãy lên deviant thì có ng đã cmt rằng ’ những bức tranh của bạn thật tuyệt vời, tôi tự hỏi tại sao bạn k nổi tiếng, tôi nghĩ rằng mình nên học ngôn ngữ khác ( chắc tiếng Việt ) để chúng ta có thể nói chuyện với nhau ’
nghe cảm động thật :))
à bên Behance còn có ng gây cảm động hơn đó là cmt khen bằng 4 thứ tiếng luôn, chắc sợ k hiểu :))”

I think about this picture a lot and I’m not quite sure why I like it so much but there’s just something about the juxtaposition between the quality of the art and the blandness of the water cooler small talk that I love

taken from The Authority v4 #1

art by Dustin Nguyen and Richard Friend

lettering by Jared K. Fletcher