jung yoon hwa

  • Eun Jae: looks like a cinnamon roll, could actually kill you
  • Ye Eun: looks like a cinnamon roll, is actually a cinnamon roll
  • Jin Myung: looks like she could kill you, is actually a cinnamon roll
  • Yi Na: looks like she could kill you, could actually kill you
  • Ji Won: wants to be a sinnamon roll
6

Other Ships
~ Dok-mi + Enrique ~ Seung-ji + Pan Da ~ Taozi + Lu Tian Xing ~ Chul-Soo + Soon-Yi ~ Gong Xi + Bu Shang ~ Go Mi-nam + Shin-woo ~

- Park Shin Hye -

Park Shin Hye and Yoon Si Yoon
Park Shin Hye and Lee Jong-Suk

Park Shin Hye and Jung Il Woo

Park Shin Hye and Lee Hong-ki

Park Shin Hye and Jung Yong-Hwa

Park Shin Hye and Lee Min Ho

 


Park Shin Hye and Ji Chang Wook

(Think about it haha since I just watched him from “Healer”)


Park Shin Hye and Jang Geun SukPark Shin Hye and Yoo Seung Ho

+ More Pairs

Who would you like to see Park Shin Hye with in another drama?