josefines

”Når lukka er best, skal ein vara seg mest” - Øystein Vestre forteller på Josefines

Fortellerkveld Josefines 15.10.2014

Kl. 1930

Øystein Vestre forteller:

”Når lukka er best, skal ein vara seg mest”

Å vere lukkeleg er eit mål for mange. Kven drøymer ikkje om rikeleg med pengar på bok og eit liv utan otte, eit liv i sus og dus, der arbeid er noko som alle andre driv med. Men lukka er ulik frå person til person. Den andre si lukke er kan hende ikkje di lukke og vice versa. Til…

View On WordPress