joris van severen

youtube

“Ik zegde u reeds dat Dinaso moet worden de algehele en definitieve liquidatie van het hachelijkste moment dat wij in onze geschiedenis hebben beleefd, namelijk het flamingantisme. Voor diegenen die meenden de ogen te moeten openspalken van verwondering omdat ik het juist ben die zoiets zeg, voeg ik er nog bij: inderdaad, het flamingantisme heeft bij de Vlamingen ongeveer niets anders gekweekt dan een mentaliteit van ‘rouspeterende’ en totaal machteloze knechten.

[…]

In ieder geval, mijnheer van Severen, staan wij enigszins bedremmeld. We hadden gemeend u te spreken over een Vlaamse grieventrommel en nu zien we ineens dat ge ons doel op verbazingwekkende wijze hebt voorbijgeschoten.

Mijnheer Vidi, ik heb het land aan al de petieterige objectieven waarmee de meeste Vlaamse leiders schermen ten einde hun troepen een rad voor de ogen te draaien. Laat ze maar begaan. Dat is mijn zaak niet.

Toch wordt ge versleten voor een fanatiek flamingant en anders niets.

Terwijl men op dit ogenblik bezig is in de Europese kanselarijen nieuwe smeltkroezen op te bouwen, waaruit men wellicht heel binnenkort het materiaal zal tevoorschijn halen om […] een nieuwe wereld mee op te bouwen, spreekt men hier over detailkwesties, zoals […] de vervlaamsing van het gerecht. Ziet ge, dat is nu het gevolg van de knechtenmentaliteit. Wij zijn nog geen Europeeërs.“

Vidi (23 maart 1935). Wat is Verdinaso? Een vraaggesprek met de leider Joris Van Severen. De Dag.