jobbskatteavdrag

Skattesänkningarna har ­gynnat oss män #jämställdhet #skatter #facket @opinionsverket

Tidningen Arbetet konstaterar i en artikel att den ekonomiska politiken tydligt har gynnat män. Det är framför allt skattepolitiken som gynnat män (eftersom vi har högre genomsnittsinkomster) och sämre utveckling av pensionerna (som drabbar kvinnor i högre grad) som medverkat till den utvecklingen. 

Det svenska skattesystemet kan behöva göras om i grunden

Det svenska skattesystemet kan behöva göras om i grunden #svpol #skatt @socialdemokrat

External image

Kristina Persson. Foto: Magnus Hallgren

Dagens Nyheter har samtalatmed framtids­minister Kristina Persson (S). I intervjun resonerar hon om att det svenska skattesystemet kan behöva förändras “i grunden”. Av samtalet framgår att skatten på inkomster knappast kommer att beröras av den översyn Kristina ser framför sig. Däremot menar hon att skatten på arbete är “ganska hög i dag”. Det är väldigt…

View On WordPress

Regeringens skatteförslag

Regeringens skatteförslag #svpol #fastighetsskatt @socialdemokrat

External image

Igår meddeladeregeringen att man är överens om att föreslå höjd inkomstskatt för de personer som har en inkomst om 50.000 kr/månad och uppåt. Vidare kommer man att föreslå sänkt skatt för pensionärer om motsvarande 120 kr/månad. I paketet ingår en del andra förändringar av vissa punktskatter och en avtrappning av rabatten på de sociala avgifterna. Paketet innebär en inkomstförstärkning till…

View On WordPress

Det femte jobbskatteavdraget har permanent försvagat budgeten

Det femte jobbskatteavdraget har permanent försvagat budgeten #val14 #val2014 #jsa5 #socialdemokraterna

External image

Känner sig nöjd!

Igår rapporterades att det Finanspolitiska rådet på viktiga delar kritiserar regeringens ekonomiska politik. Rådet menar att regeringen inte borde ha lagt förslag om att genomföra ett femte jobbskatteavdrag. Man menar att detta permanent har försvagat den statliga ekonomin och gjort att man inte kommer att nå, det så kallade, överskottsmålet.

Det är ju inte första gången sådan…

View On WordPress

Fattigdom - ett medvetet politiskt val

Fattigdom - ett medvetet politiskt val #facket #höjdakassa #likavillkor @opinionsverket

External image
Igår rapporterades om att andelen av de arbetslösa som definieras som fattiga har tredubblats under perioden 2004-2012. Tapio Salonen, professor i socialt arbete, säger ganska klart att denna utveckling är följden av medvetna politiska beslut.

Åtstramade regelverk och förmåner i de offentliga sjukförsäkringen som arbetslöshetsförsäkringen har gjort att allt fler drabbats av minskad inkomst…

View On WordPress