jing mao

Chinese National TF Individual Results:

AA:

1.Shang Chunsong 60.200

2.Liu Tingting 59.000

3.Wang Yan 58.700

4.Mao Yi 58.350

5.Zhu Xiaofang 56.250

6.Li Qi (2002) 55.650

7.Luo Huan 54.950

8.Liu Jinru 54.700


VT:

1. Yuan Xiaoyang 15.100 15.400 - 15.250

2. Liu Jinru 15.000 15.350 - 15.175

3. Wang Yan 15.350 14.250 - 14.800

4. Jing Yang (2001) 15.300 13.800 - 14.550

5. Yao Shunyu 14.200 13.650 - 13.925

6. Tie Jiayi 14.150 13.700 - 13.925

7. Gong Yuhan 13.750 13.550 - 13.650

8. Yang Haimeng (2002) 14.600 12.550 - 13.575


UB:

1. Shang Chunsong 15.600

2. Liu Tingting 15.350

3. Zhu Xiaofang 15.050

4. Tan Jiaxin 14.900

5. Du Siyu (2002) 14.850

6. Xie Yufen 14.800

7. Fan Yilin 14.800

8.Huang Huidan 14.650


BB:

1. Shang Chunsong 15.400

2. Fan Yilin 15.300

3. Liu Tingting 14.650

4. Wang Yan 14.500

5. Zhou Lu 14.300

6. Luo Youjuan (2001) 14.300

7. Chen Xiaoqing (2001) 14.100

8. Lin Yuyao (2001) 14.100


FX:

1. Mao Yi 15.250

2. Shang Chunsong 15.150

3. Wang Yan 15.050

4. Tan Jiaxin 14.150

5. Lu Yufei 14.100

6. Liu Tingting 14.050

7. Li Qi (2002) 13.700

8. Liu Jinru 13.600


ALL SCORES ARE INCLUSIVE OF INTERNAL BONUSES.