jhalak dikhla jaa

6

Ashish Sharma's intro in Jhalak 

“Mera lakshya hai jeet, main haarne ko razi nahi! Mere liye ye jaan ki baazi hai, sirf jhalak ki baazi nahi! Rudra aur Ashish mein sirf naam ka antar hai…dono ne rukna aur jhukna nahi seekha!”

3

main karu intezaar tera