jeton

I’M SCARED in French

Avoir peur de - to be afraid of

Avoir les jetons - to be scared stiff

Avoir une peur panique de - to be terrified of/to have a phobia of sth

Crever de trouille - to be/get scared stiff

Un trouillard - scaredy cat

Un froussard - chicken

Avoir une peur bleue de - to be scared out of your wits by sth

Avoir le trac - to be nervous

Ça fait peur - that’s scary

Être effrayé par - to be frightened by

Être mort de peur - to be dead scared/scared to death

Vert de peur/trouille - white as a sheet

Anonimden gelen soruyu telefondan yanıtlıyorum, akşam bilgisayarın başına geçiyorum bi bakıyorum gelen kutusu 1, tabi seviniyorum açıp bakıyorum eski mesajlar o an jeton düşüyo ve yıkılıyorum