jenetic

jenetic  asked:

@ the anon who pointed out people say that making dean bi wouldn't serve the story... it wouldn't hinder the story or make it any worse either. spn has barely had enough racial diversity, but the only explicitly gay character we've seen is charlie. they wonder why ratings go down or people get mad and it's because there's just a bunch of white hetero dudebros marching around all the time! imo destiel doesn't have to be a giant romantic subplot but i just want the queerbaiting to end

Originally posted by bad-influencex

Tak czy inaczej, komu potrzebny jest Bóg, który pozwala ludziom zagubić się aż tak bardzo, żeby popełniać samobójstwa? I po co miałby istnieć diabeł, skoro Bóg jest właśnie taki? Może w ogóle istnieje tylko szatan, prawdziwy Bóg tego pieprzonego świata, a może nie ma ani boga, ani diabła ani nic i wszyscy modlą się do niczego, jak dzikie plemiona, które od dają cześć samolotom, ponieważ uważają wielkie maszyny za bóstwa. Jeden wielki, ogólnoświatowy kult samolotów…
—  Jenet Fitch