jamieho

youtube

Objavilo sa ďalšie video z rozhovorov ohľadom filmu Fifty Shades of Grey. Tu môžete vidieť odpovedať na otázky aj Jamieho. Veľmi sa mi páčila tá debata o “praxi” s nástrojmi, ktoré museli vo filme používať. Je to celkom zaujímavý proces.