jadnici

Želiš biti dobar sa svima,želiš biti prihvaćen u društvu,pomažeš svima koliko god možeš,napraviš sve samo da oni budu sretni,ali sebe uvijek zaboraviš. Ne želiš vidjeti suze na njihovim licima,samo osmjeh i samo osmjeh od uha do uha. A za sebe te nije uopće briga. Napraviš to,da oni budu sretni. A kako ti ostali vrate? NIKAKO. Odbacuju te,ogovaraju te,ismijavaju te. No ti svaki put im oprostiš..Iz nekog svog ludog razloga.