iwasaki taku

9

Taku Iwasaki + anime musical compositions

[Hiroyuki Sawano version]  ♦  [Yuki Kajiura version]

9

Yuki Kajiura + anime musical compositions, also dedicated to @meruis (ღ˘ ♡ ˘)

[Hiroyuki Sawano version]  ♦  [Taku Iwasaki version]