irina korsakov

youtube

FROM RUSSIA WITH LOVE : Bolshoi-Mariinsky Gala [2007]

Dancers: Uliana Lopatkina & Ivan Kozlov, Nelli Kobakhidze & Artem Shpilevsky, Svetlana Lunkina & Ruslan Skvortsov, Ekaterina Krysanova & Dmitri Gudanov, Nina Kaptsova & Andrei Merkuriev, Maria Alexandrova & Sergei Filin, Irina Golub & Igor Kolb, Alina Somova & Adrian Fadeyev, Viktoria Tereshkina & Anton Korsakov, Evgenia Obraztsova & Vladimir Shklyarov, Ekaterina Osmolkina & Mikhail Lobukhin, Olesia Novikova & leonid Sarafanov, Natalia Osipova & Ivan Vasiliev

this is one of the greatest things I have ever watched