inskickat

youtube
little hideaways

they tell me no

they tell me that i have to

find it in me 

to get her 

scent 

out of my lungs, but

the full moon that she is 

glistens above, and 

my fangs are made of 

merciless 

longing

every time, every time 

darkness

insanity 

falls.

- anonymous

Muslim betyder inte terrorist

Signaturen “d1ck j0nes” på Fragbite.se säger:

(…) i CS:GO (SIC: Counter Strike: Global Operations, ett PC-spel) är tydligt att man är i den skithåla som hela mellanöstern är. Det står bl.a en bil och brinner på longen, antagligen från någon muslim som sprängt sig själv och ett närliggande diskotek i småbitar.