inonu

Ismet (Inonu) said to Mustafa Kemal: ‘They are armed to the teeth, each one of them. They look down on everyone in their confident pride. Who controls the country today? Them or us?’ 'We do,’ replied Mustafa Kemal, 'because we have the brains.’
—  Ataturk: The Biography of the Founder of Modern Turkey(Andrew Mango)
Efendiler, elinde yanlış bir diploma ile topluma çıkan adamın ülkeye zararı sizin tahmin edebildiğinizden çok fazladır. Bir toplumda en zararlı insan ehliyetsiz olduğu halde yetki sahibi olandır. Ehliyetsiz ve yetki sahibi insan öğrenimi sırasında ıslah olmazsa, yaşamın gidişi içinde güç ıslah olur. Bu insan bütün yaşamında bilimin, liyakatın ve çalışkanlığın düşmanı olacaktır. Söyleyerek ve söylemeyerek.
— 

Erdal İnönü, Üçyüz Yıllık Gecikme

Büke Yayınları, 2002