imamlar

Alevi Haber | AleviHaber.Com

New Post has been published on http://www.alevihaber.com/resim-galerisi/12-imam-resimleri.html

12 İmam Resimleri

İmam Hasan

#gallery-3 margin: auto; #gallery-3 .gallery-item float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; #gallery-3 img border: 2px solid #cfcfcf; #gallery-3 .gallery-caption margin-left: 0; /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

İmam Hasan
12 İmam
İmamları taassub ile taklid etme yasaklanmıştır

Dört imam kendilerinin taklit edilmesini yasaklamıştır. Sözlerini delilsiz olarak alan kişileri de yermişlerdir. Beyhaki'nin naklettiğine göre, İmam Şafii bu hususta şöyle demiştir: ‘Delilsiz ilim talep eden kimsenin misali, gece odun kesen oduncunun misali gibidir. İçerisinde zehirli bir yılan olan odun destesini sırtlar, derken yılan onu sokamaya başlar fakat o kimse bunun farkında değildir.’

Keep reading

İmamlar ve Sultanlar

Nebevi hilafetten saltanata geçişin hikayesi, üzerinde düşünülüp hatalardan ders alınması yerine çoğu zaman görmezden gelinen bir tarihi süreç. Mustafa İslamoğlu “İmamlar ve Sultanlar” adlı eserinde bu süreçten ufak kesitlere ışık tutuyor. Bir yanda sırf zalim sultanlara biat etmedikleri için öldürülen imamlar, diğer tarafta ise şan ve şöhret yarışı içerisinde zirveye çıkmak için gözlerini karartmış sultanlar. Benzer sahnelere göz boyama yöntemiyle modifiye edilmiş çağımız yönetimlerinde de rastlamak mümkün. Tavsiye edilir…

“Bu ümmetin bireyleri arasında Rableri, Nebileri ve Kitapları konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. İhtilafların tümü dinar ve dirhem yüzündendir…” - Ömer b. Abdulaziz

Kamu malını haksızca yiyenler

Kamu malını haksızca yiyenler

Kamu malını haksızca yiyenler,Bir takipçimiz, bizim kamu malları ile ilgili hassasiyetimizin olduğunu bildiği için kamuoyunda 500’ün üstünde taltif alan polis ve şefleri ile ilgili olarak bize bunun caiz olup olmadığını sormuş. Okurumuzun facebook üstünden bize gönderdiği soru aynen şöyle:

*Hocam! şahsi işleri için vakıf arabasına binenleri cehenneme yolladın haklısın. Şu taltiflerle ilgili…

View On WordPress

Dolmuşun arka koltuğunda uzanan
Bir derviş hayal ediyorum
Kaldırımlarda yürür dururdu
İmamlar müstehcen filmlere yakıştırırsa eğer
Piyasaya giren her şirketin ilk hedefi elbette sakalları olur
Peki dervişim diyorum zor mu?
Nerede ellerinin kılınmış kilisesi?
Hem dervişim ben bir kızı seviyorum
Ama o bana gülümsüyor mu göremiyorum
Bir duaya mum yaksak seninle
Küpeleri değer mi omuzlarıma?

Okul bahçelerinde büyüyen çiçeklerin
Kutsal olduğuna inandım hep
Nerede iki kere iki dört ediyorsa
Oradan kaçıyorum.
Peki seni gördüğüme inanmayanlara
Bulutların üzerinde yürüyen sayıları
Okula rodi poşetiyle gidenlere politik bakıldığını
Artı onsekizin peçeteyle kirişini bildiğimi
Nasıl inandırabilirim.
Yardım et dervişim
Uganda monarşiye çok yaklaşıyor.

Modern çığıra hiç yakıştırmıyorum kendimi
Oysa sakallarımda var
Parti broşürlerine hıncımda!
Fakat şeyhim gel gör ki daha
Petrole süt döken halkıma inandıramıyorum onu
Tolstoy okumayanlara içim gitmiyor.
Ordular kurma dur konuşalım
İkinci bir emri bekleyene kadar,
Simit tablalarında her gün zabıta asalım.
Şeyhim!
Ne güzel ağlanır şimdi
Ölmezsem namaz kılmaya koşarım
Radyolar peşimden çan çalar
Korelilerin hepsi çekik gözlülerle evlenir.
Medet şeyhim
Putlar deviren İbrahim çocuk muydu şimdi

anonymous asked:

bak çocuk ben sana konuşmamın başında da söyledim yargılamak için söylemediğimi,edebiyat öğretmenliği falan okumuyorum düşüncem neyse onu söylüyorum. saçma sapan ithamlarındaki gibi bi insan da değilim düşük bi maddi gelirimiz var cebimde de 6 yıldır aynı telefon var merak etme ekmek parası ne demek belki de senden iyi bilirim. anlatmaya çalıştığım şey evlerden evlere gezip hırsızlık yapan adamla, 6 yıl tıp okuyup dişini tırnağına takan doktorun aynı parayı almasını beklemek ütopik...(1)

ya gerçekten laf anlamıyorsun sen! farkındaysan sürekli eğitim sistemine küfür ederiz çok ileri düzeydeyiz ya dünyanın en iyi imamlarını yetiştiriyoruz hani pisa’da türkiye bu 163 ülkeden 163. oldu ya!ne bekliyorsun sen bu milletten eğitim sistemi değişecektir sosyalizm gelirse yani torpille iş bulmak yok o hırsızın okuma imkanı olmuş olsa kendi parasını kazanabileceği bir işi hırsızlık yapması o zaman suç olur.bu ülkede cumhurbaşkanı milyar dolarları soyarken kimsenin sesi çıkmadı bir adam aç kaldığı için ekmek götüremediği için ekmek çalınca 3 yıl hapis yattı bu mu düzgün sistem hangisi saçma sence?

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Din nasihattır’ buyurdu.

Biz, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

−Kimin için nasihattır? dedik.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Allah için, Kitabı için, Rasulü için, Müslümanların imamları ve onların geneli için’ buyurdu.”

—  Müslim İman 95/55, Ebu Davud 4944, Tirmizi 1990

Cevşen Farsça asıllı bir kelime olup sözlükte “zırh” ve “savaş elbisesi” anlamına gelir. Te­rim olarak Şiî kaynaklarında Ehl-i beyt tarikiyle Hz. Peygamber’e isnat edilip Cevşen-i Kebîr ve Cev­şen-i Sagir diye bili­nen, metinleri birbirinden farklı iki dua­nın ortak adıdır. (Mehmet Toprak, “Cevşen”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1993, cilt: 7, sayfa: 462.)

Cevşen aslı itibari ile Sünni değil, Şii kaynaklarda bulunmaktadır. Peygamberimize ait olduğu iddia edilen bu dua, hadis kitaplarının hiçbirinde yer almaz. Peygamberimizin onu boynuna astığı veya sahabilerine astırdığı şeklindeki rivayetlerin hiçbiri doğru değildir.

“Cevşen-i Kebîr, bir kısmı naslarda yer alan, mâna ve muhteva bakımından Al­lah’a nisbetinde hiçbir sakınca bulunma­yan kelime ve cümlelerle münâcât ve ni­yazlardan ibaret bir metin olup bu tür metinlerle duada bulunmak, dinî hayat bakımından tavsiyeye şayan bir davranış olarak görülür. Ancak Cevşen-i Kebîr di­ye bilinen ve Mûsâ el-Kâzım’dan itibaren imamlar yoluyla Hz. Peygamber’e nisbet edilmiş bir hadis olarak rivayet edilen yaklaşık on beş sayfalık metnin sahih ol­ması mümkün görünmemektedir. Zira bu metin, bilinen bir olayı, bir kıssayı ve­ya tarihî bir vakayı anlatan, hafızada tu­tulması kolay metinlerden farklı olarak her kelime ve cümlesinin büyük bir ti­tizlikle zaptedilip tekrarlanması, Hz. Pey­gamber’den alınıp rivayet edilmesi im­kânsız denecek kadar güçtür. Duanın Sünnî hadis mecmualarında yer almama­sı, aynı şekilde Şiî hadis külliyatının ana kaynağı durumundaki kütüb-i erbaada da bulunmaması, sadece dua mecmua­ları gibi ikinci derecede bazı kitaplarda mevcut olması da bu görüşü destekle­mektedir.” (Mehmet Toprak, “Cevşen”, DİA, cilt: 7, sayfa: 463.)

Dua, boyna asmak için değil, onunla Allah’a yalvarmak için öğrenilir veya yazılır. Cevşenin içinde güzel dua ve zikirler bulunmaktadır. Ama hurafelere inanarak ve aslı astarı olmayan beklentiler içine girerek onları okumak ve üzerinde taşımak caiz değildir.

Kişi duayı, bir şeyi boynuna asarak değil; içten, samimi bir şekilde  Allah’a yalvararak yapmalıdır. Peygamberimiz böyle yapmıştır. İlgili hadisler şöyledir:

Ebû Saîd radıyallahu anh’den rivayete göre o şöyle demiştir:

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesinden ve cinlerin şerlerinden dolayı Allah’a sığınır ve dualar okurdu. Muavvizetân sûreleri denilen Nâs ve Felak sûreleri nazil olunca diğer okuduğu şeyleri bıraktı ve bu iki sûreyi okumaya başladı.” (Tirmizi, Tıbb 16; İbn Mace, Tıbb 33)

Âişe radıyallâhu anhâ anlatıyor:

“Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm her gece yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Nas ve Felak surelerini ve Kul hüvallahu ahad’i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.” (Buhari Fedâilu’l-Kur’ân 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Müslim, Selâm 50; Tirmizi, Daavât 21; Ebu Dâvud, Tıbb 19)

New Post has been published on Gündem Haberleri
http://haber.sol.org.tr/sites/default/files/stуles/newsimagestуle_615x410/public/tunisia3.jpg Tunus 187 camiyi kapatma kararı aldı http://www.gundemhaberleri.org/tunus-187-camiyi-kapatma-karari-aldi-haberi-89458.html

Tunus, radikal İslamcı görüȿleri sebebiуle 187 camiуi kapatma kararı aldı.

Bardo Müzesi saldırısının ardından Tunus'ta IŞİD уa da El Kaide gibi cihatçı gruplarla mücadele kapsamında 187 camiуi kapatma kararı alındı. 

Camilerin radikal Selefilerin ve cihatçı örgütlerin elinde olduğu belirtilirken, hükümetin ülkede cihatçılığın уaуılmasına karȿı attığı adımları hızlandırdığı söуleniуor.

Kapatılan camilerin bir kısmının ruhsatının da olmadığı söуlenirken, devlet kontrolünün dıȿındaki bu уerlerde örgütlerin уaуılmasının daha olası olduğu düȿünülüуor.

Tunus hükümeti geçtiğimiz aуlarda da kimi imamları görevden uzaklaȿtırmıȿ, cihatçı örgütlerin tepkisiуle karȿı karȿıуa kalmıȿtı.

Aziz Babuşcu: “Koalisyonu Telaffuz Etmek, Eski Türkiye’ye Dönüşü Hedeflemek Demektir "

Hür Işık Gazetesi http://www.hurisikgazetesi.com/aziz-babuscu-koalisyonu-telaffuz-etmek-eski-turkiyeye-donusu-hedeflemek-demektir/

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Aziz Babuşcu, Gaziosmanpaşa’da görev yapan cami imamları ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Milletvekili adayı Aziz Babuşcu’ya kahvaltıda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Ga…

image

İmamlardan Kızılay’a Kan Bağışı

Hür Işık Gazetesi http://www.hurisikgazetesi.com/imamlardan-kizilaya-kan-bagisi-2/

İlçe Müftüsü Talat Özmet, ‘İnsanlara örnek olmak ve hayra teşvik etmek gibi kutsal bir görevimiz var. Bu kan verme kampanyasının önemini insanlara anlatmak için önce kendi camiamızdaki memur ve imamlarımız olarak kan verelim ve kan bağışı ile Kızılay’a destek olalım istedik. Bir kan vermek bir ha…