imagine-me-&-you-(2005)

“You make me feel something I absolutely cannot feel.”

● Rachel to Luce - Imagine Me & You (2005)
● Bonus

=16 Things “Imagine Me And You” Taught Us All About Love

1. “Love at first sight” isn’t such a crazy idea.
“Tình yêu sét đánh” không phải là chuyện điên khùng.
(http://bit.ly/1J5Bd0n)

2. It only takes one person to turn everything you thought you knew about love upside down.
Chỉ một người có thể làm mọi thứ bạn biết về tình yêu bị đảo lộn.
(http://bit.ly/1OMR8FH)

3. Flirting is an activity best done in the rain.
Trời mưa là lúc tán tỉnh nhau hiệu quả nhất.
(http://bit.ly/1inkAs0)

4. Sometimes the most non-romantic things turn out to be the most romantic, such as:
Đôi khi, việc chẳng lãng mạn gì lại tạo ra điều lãng mạn nhất, chẳng hạn như việc:

Running in traffic.
Chạy giữa một rừng xe.
(http://bit.ly/1gj4jm0)

And this sentence.
Và cảnh này.
(http://bit.ly/1KfyqT1)

5. You don’t need to be always looking for love — it will find you.
Bạn không cần phải tìm kiếm tình yêu, nó sẽ tự tìm bạn.
(http://bit.ly/1Mkc2hZ)

6. It can make us do really stupid things…
Nó khiến chúng ta làm những điều thật sự ngu ngốc…
(http://bit.ly/1QxggS6)

7. … but that doesn’t necessarily mean we regret doing them.
…nhưng không nhất thiết phải hối hận vì điều đó.
(http://bit.ly/1inkZdU)

8. When you love someone, you may unexpectedly begin wearing matching outfits.
Khi bạn yêu thương ai đó, có thể bạn sẽ đột nhiên bắt đầu trở nên phù hợp.
(http://bit.ly/1QxgyZ6)

9. You never know who you could end up with.
Bạn không bao giờ biết được ai là người sẽ cùng bạn đi đến cuối đời.
(http://bit.ly/1VVyHTy)

10. But it’s wonderful to be confident and comfortable in who you are.
Và thật tuyệt vời khi bạn có thể tự tin và thoải mái với con người thật của mình.
(http://bit.ly/1LrrcfA)

Super confident.
Siêu tự tin luôn!
(http://bit.ly/1VVyLma)

11. You can fall in love with the same person over and over again.
Bạn có thể yêu đi yêu lại một người!
(http://bit.ly/1OMSalh)

Because sometimes, you just know.
Bởi vì, đôi lúc, bạn biết rằng…
(http://bit.ly/1K5AUEo)

12. Even if you have a regrettably placed tattoo, you can still find love.
And make out on a bed of roses.
Cho dù bạn có hình xăm ở một vị trí không đẹp, nhưng bạn vẫn có thể tìm được tình yêu.
Và có thể làm nên một chiếc giường bằng hoa hồng.
(http://bit.ly/1VVyNKN)

13. Different flowers send different messages.
It’s important to know the difference between them.
Những loài hoa khác nhau sẽ gửi những thong điệp khác nhau.
Điều quan trọng là biết được sự khác biệt giữa chúng.
(http://bit.ly/1inlfJQ)

14. The road to love is not always easy; it can be hard, painful, and even heartbreaking.
Con đường dẫn đến tình yêu không bao giờ là dễ dàng; có thể khó khăn, đau đớn và thậm chí là tan nát cõi long.

As Heck puts it in his wedding speech, “They say fairytales have happy endings, even though the passage can be rough.”
Heck đã nói câu đó trong bài phát biểu tại đám cưới: “Người ta nói rằng, dù cho nội dung không hay, nhưng những câu chuyện cổ tích luôn kết thúc có hậu!”
(http://bit.ly/1K5B3I1)

15. But when you find it, the experience is completely unforgettable.
Và khi bạn tìm được nó, những điều đã trải qua là không thể quên!
(http://bit.ly/1F6lVxa)

16. Although it’s terrifying, sometimes you have to let go…
Dù cho nó đáng sợ, nhưng đôi khi bạn phải để nó ra đi…
(http://bit.ly/1NpIw9n)

… in order to come back together.
…rồi quay về bên nhau.
(http://bit.ly/1QahhPc
http://bit.ly/1MkcBbA)

** Dịch: Joey Leung - http://bit.ly/1OniPqH

●  Facebook: Tu Es Mon Lilas