hz yakub

Zehril Riyaz’da rivayet edildiğine göre, Hz. Yakub as ölüm meleği (Azrail) ile dosttu. Bir gün Azrail, Hz. Yakub’u ziyarete gider. Hz. Yakub ona; “Ya Azrail, görüşmeye mi geldin, yoksa canımı almaya mı?” diye sorar.  Azrail; “Gelişim ziyaret içindir” cevabını verir. Hz. Yakub; “Senden bir ricam var” der. Azrail; “Nedir” der. Hz. Yakub; “Ölümümün yaklaştığını, canımı almaya hazırlandığını bana önceden bildirmeni istiyorum” der. Azrail; “Hay hay, sana iki veya üç haberci gönderirim” karşılığını verir. Hz. Yakub’un dünyadaki ömrü dolunca bir gün yine ölüm meleği, karşısına dikilir. Hz. Yakub yine sorar; “Ziyaretçi misin, yoksa canımı almaya mı geldin” Azrail; “Canını almaya geldim” cevabını verir. Hz. Yakub; “Sen bana daha önce iki veya üç haberci göndereceğini söylemedin mi?” diye sorunca, Azrail şu cevabı verir: “Söylediğimi yaparak sana üç haberci gönderdim: Önce, siyah iken sonra ağaran saçın, güçlü iken halsizleşen vücudun ve dimdik iken kamburlaşan belin… Ey Yakub, işte bunlar benim Âdemoğullarına gönderdiğim ön habercilerdir.” 

İmam-ı Gazâlî-Kalplerin Keşfi