hye

After The Revolutionary War, Arthur became a heavy drinker. He wallowed in missing Alfred. It got so bad that he tried to commit suicide once. No one talks about the oddly shaped scar on his neck. (bonus if Alfred feels responsible.)

VATICAN CITY (AP) — Pope Francis on Sunday marked the 100th anniversary of the slaughter of Armenians by calling the massacre by Ottoman Turks “the first genocide of the 20th century” and urging the international community to recognize it as such. Turkey immediately responded by recalling its ambassador and accusing Francis of spreading hatred and “unfounded claims.”

Ở cấp III người ta hay đặt ra những mộng tưởng tương lai sẽ đi cùng nhau, sẽ ở cùng nhau. Người ta đâu biết rằng, khi đi đến con đường Đại Học có khi mỗi người đa rẽ hướng lúc nào, những mộng tưởng hóa thành tro bụi, rồi người ta nhớ về những kí ức ở bên nhau, những năm tháng tươi đẹp đã ở cùng nhau, nhưng lúc đó mọi thứ đã hư vô quá khứ mất rồi.