hwns

3

-Anon request

Where the Hell were all his Lost Boys?

Pan stormed around the camp. He could feel their presence on the island and could probably locate them was his head not so filled with frustration.

Kicking a log across the camp with his foot, he slumped down with his head in his hands.

Then he heard it.

Distant, but distinguishably your voice.

And you were singing.

Following the voice in a sort of trance, Peter found himself at your cage- you were a prisoner of Neverland and that was where he kept you. From his position just at the edge of the woods, he was facing the clearing where he kept said cages and he could see the Lost Boys completely surrounding your cage, all sitting or lying down.

“Ein Tad, yr hwn yn y nefoedd
Sancteiddier dy enw.
Deled Dy deyrnas,
Gwneler Dy ewyllys,” you sang, voice mingling with the cool magic in the air beautifully.

Peter didn’t recognise the language you spoke but he knew that it was a lullaby.

“Megis yn y nef,
Felly ar y ddaear hefyd.
Dyro I ni heddiw
Ein bara beunyddiol,” the foreign words seemed to calm the excited tingle that burrowed itself into the Lost Boys’ skin, and Peter could see the younger ones falling asleep to your words.

“A maddau I ni ein dyledion,
Fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr
Ac nac arwain ni l brofedigaeth
Eithr gwared ni rhag drwg;” he wished you would carry on singing forever, as he watched the frost of your voice travel through the air.

“Canys eiddot Ti yw y deyrnas
A’r nerth, a’r gogoniant
Yn oes oesoedd, Amen…” As the song came to a close, Peter was sitting peacefully on the ground, surrounded by silently sleeping Lost Boys, and had a smitten smile plastered on his face.

“Welcome to the Lost Boys,” Peter said to you quietly, the corners of his lips quirked and a smug set to his brow, “Lost girl…”

A yw hyn yn y bywyd go iawn?
A yw hyn yn ddim ond ffantasi?
Dal mewn tirlithriad,
Dim dianc rhag realiti.

Agorwch eich llygaid,
Chwiliwch am i'r awyr ac yn gweld,
Im ‘jyst yn fachgen tlawd, yr wyf yn ei angen dim cydymdeimlad,
Am fy mod i'n hawdd dod, yn mynd yn hawdd,
Little yn uchel, ychydig yn isel,
Unrhyw ffordd nid yw'r gwynt yn chwythu yn wirioneddol bwysig i mi, i mi.

Mama, dim ond lladd dyn,
Rhowch gwn yn erbyn ei ben,
Tynnu fy sbardun, yn awr ei fod yn marw.
Mama, bywyd wedi newydd ddechrau,
Ond yn awr yr wyf wedi mynd a'i daflu i gyd i ffwrdd.

Mama, www,
Ddim yn ei olygu i wneud i chi crio,
Os nad wyf yn ôl i unwaith eto y tro hwn yfory,
Ewch ymlaen, barhau fel petai dim byd yn wirioneddol bwysig.

Rhy hwyr, mae fy amser wedi dod,
Anfon shivers i lawr fy asgwrn cefn,
Corff poenus drwy'r amser.
Hwyl fawr, pawb, mae'n rhaid i mi fynd,
Gotta yn gadael i chi i gyd y tu ôl ac yn wynebu y gwir.

Mama, ooh (unrhyw ffordd mae'r gwynt yn chwythu),
Dydw i ddim eisiau marw,
Weithiau Rwy'n dymuno Nid wyf erioed Id cael eu geni o gwbl.

Rwy'n gweld ychydig silhouetto o ddyn,
Bydd Scaramouche, Scaramouche, byddwch yn gwneud y Fandango?
Thunderbolt a mellt,
Iawn, yn frawychus iawn i mi.
(Galileo) Galileo.
(Galileo) Galileo,
Galileo Figaro
Magnifico-o-o-o-o.

Im 'jyst yn fachgen tlawd, does neb caru fi.
Mae'n dim ond bachgen tlawd o deulu tlawd,
Spare ef ei fywyd o'r monstrosity hwn.

Hawdd dod, yn mynd yn hawdd, byddwch yn gadael i mi fynd?
Bismillah! Na, ni fyddwn yn gadael i chi fynd. (Gadewch iddo fynd!)
Bismillah! Ni fyddwn yn gadael i chi fynd. (Gadewch iddo fynd!)
Bismillah! Ni fyddwn yn gadael i chi fynd. (Gad fi fynd!)
ni fydd yn gadael i chi fynd. (Gad fi fynd!)
Peidiwch byth, byth yn gadael i chi fynd
Peidiwch byth â gadael i mi fynd, oh.
Na, na, na, na, na, na, na.
O, mia mama, mia mama (Mama mia, gadewch i mi fynd.)
Mae gan Beelzebub diafol neilltuo i mi, i mi, i mi.

Felly, rydych yn meddwl eich gall cerrig fi a boeri yn fy llygaid?
Felly, rydych yn meddwl y gallwch chi fy ngharu ac yn gadael i mi farw?
O, babi, ni all wneud hyn i mi, babi,
Dim ond gotta fynd allan, dim ond gotta gael yn iawn outta yma.

(Ooooh, ooh ie, www yeah)

Nid oes unrhyw beth sydd wir yn bwysig,
Gall unrhyw un weld,
Nid oes unrhyw beth sydd wir yn bwysig,
Nid oes dim yn wirioneddol bwysig i mi.

Unrhyw ffordd mae'r gwynt yn chwythu.

I don't know why some girls feel the need to start by saying "no homo" or end by that when giving another girl a compliment. Just because I think you're absolutely gorgeous or pretty doesn't mean I'm hitting on you. I don't need to add "no homo" after my compliments to reassure you that I'm not a lesbian. If you're beautiful and I want you to know it. I'll compliment you. Free for you to think I'm gay.
He never said I love you.
I never asked why.
I was too scare to hear the answer.
Too scare to know the truth.
I wish I’d had listen to my mama
When she said :
“baby girl, don’t automatically believe
what a man says without even checking if
his actions match his words”
Mama where are you,
to see what a shameful woman I’ve become.
Bee Keeper

@infinitetales

“Everyone is so upset.” Sand chuckled as sat comfortably on Lune a good distance from the HWN laboratory. How lucky was it that his newest target was friends with the robot that he was going to crush for what she did to him? It just made everything that would come next all the better. 

He watched as Honey walked along the street and waited until she was a safe enough distance from the lab before nudging Lune to the ground. 

The sounds of his footsteps could be heard echoing as he ran around the corner towards her. His expression was wracked with fear before the child crashed against her. 

Honey would feel his arms wrapping tightly around her and could hear sobs coming from the boy that buried his face into her stomach. 

“Please help me.” he sobbed, his synthetic breath hitching as he trembled. “I-I am scared … I dont … I dont know wh-what to do …”