huurwoningen

Nieuwegein wil wachtlijst huurwoningen aanpakken

External image

NIEUWEGEIN - Omdat de wachtlijst voor (sociale) huurwoningen erg lang is onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor meer huurwoningen.

In Nieuwegein is de wachttijd voor een sociale huurwoning ongeveer 8 jaar. De gemeente wil hier verandering in brengen. De projecten die de gemeente nu opstart zijn echter voor de bouw van vrije sectorwoningen. In verschillende wijken worden deze nieuwe woningen gebouwd.

Later dit jaar gaat de gemeente met woningcorporaties om de tafel zitten om te kijken waar er instapwoningen kunnen worden gebouwd. Deze sociale huurwoningen zijn bedoeld voor tijdelijke bewoning. Deze huizen zijn minder comfortabel dan reguliere woningen, maar wel met voordeel dat ze sneller beschikbaar zijn. De gemeente is nu aan het onderzoeken waar het mogelijk is deze neer te zetten.

Nieuw beleid in toewijzen huurwoningen

Nieuw beleid in toewijzen huurwoningen

Medemblik – Woningcorporaties moeten vanaf 1 januari 2016 bij het toewijzen van woningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Dit wordt “passend toewijzen” genoemd. Naast de Europese Richtlijn voor sociale huurwoningen waarin is bepaald dat woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen, exclusief inwonende kinderen, van meer dan € 35.739 niet meer in aanmerking komen voor een woning…

View On WordPress

Waarom hebben asielzoekers voorrang bij toewijzing huurwoningen?

Onze auteur @fvbeetz over de voorrang van asielzoekers bij sociale huurwoningen. @opiniezmagazine

External image

Begin jaren ’90 leidde de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië tot massale volksverhuizingen. Door krijgshandelingen en etnische zuiveringen raakten bevolkingsgroepen, die tot dan toe vreedzaam naast elkaar leefden, op drift. Tienduizenden zochten een veilig heenkomen in West–Europa. Ook in Nederland nam het aantal asielzoekers in hoog tempo toe. (more…)

View On WordPress

CDA op de bres voor Lopikse student

LOPIK - Tijdens de Raadsvergadering van B&W van Lopik van 7 juli jl. stond de Huisvestingsverordening 2015 – Lopik op de agenda. Daarin wordt gestreefd naar een eerlijke verdeling van de huurwoningen en de regels waaraan een toewijzing moet voldoen.

Eén van deze regels is dat een student(e) die, ondanks dat hij/zij al voor een periode van 3 jaar ingeschreven staat voor een huis en tijdelijk Lopik gaat verlaten om elders te studeren en ná 3 jaar terug zou komen naar Lopik, zich opnieuw in zou moeten schrijven.

CDA Lopik vindt dit niet meer van deze tijd. Een student verandert soms na het eerste jaar van studie of gaat tijdelijk iets anders doen. CDA Lopik gaat voor een periode van 6 jaar en diende daarvoor een amendement in, dat unianiem werd aangenomen.

VVD Medemblik wil meer (huur)woningen voor arbeidsmigranten

Medemblik – “Wat wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten wilde de VVD wilde eigenlijk het beleid zo houden als het is: max. 50 personen en met degelijke omstandigheden. Het voorstel van de VVD was om een optie van ‘nee, tenzij’ mogelijk te maken. Dat betekent dat als men een plan voor meer dan 50 plaatsen indient, de gemeenteraad altijd nog anders kan besluiten. De PvdA en de drie…

View On WordPress

OchtendHumeur: huurwoningen afpakken voor asielzoekers

OchtendHumeur: huurwoningen afpakken voor asielzoekers @opiniezmagazine

External image

De asielzoekersinvasie zorgt voor bizarre toestanden. In Nederland hebben vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsstatus voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Ze komen direct bovenaan op de wachtlijst. Daarmee verdringen ze Nederlanders die vaak al vele jaren op de wachtlijst van woningcorporaties staan. (more…)

View On WordPress

Hans Kröger: Mogelijk een tekort aan sociale huurwoningen West-Friesland

Hans Kröger: Mogelijk een tekort aan sociale huurwoningen West-Friesland

External image

Regionieuws – Dagelijks leest of hoort u over de bootvluchtelingen uit Afrika. Op 27 mei kwam de EU met een plan om de vluchtelingen eerlijk te verdelen over de lidstaten. Het voorstel van de Europese commissie moet de druk verlagen op Griekenland en Italië, waar veel vluchtelingen binnenkomen. Een aantal van deze mensen komt naar Nederland. Wat gebeurt er daarna? Iedere gemeente huisvest…

View On WordPress

Ckv cultureel verslag 2

De Ommedijkse Kruik

De Ommedijkse kruik is een kunstwerk bij zorgcomplex de Ommedijk, het is gemaakt door Marijke Gémessy in +- 2011. Het is onthuld op 8 oktober 2011 op de opening van het complex.

Het stelt een half opgegraven kruik voor die herinnerd aan de Romeinse nederzettingen. De middenstrook heeft een onderschildering van verschillende landschappen en gebouwen met een decor van Romeinen, Middeleeuwen en het Augustijnerklooster.

Het kunstwerk en het zorgcomplex dragen de naam van de (oude) omringende dijken: de Ommedijk.


Ik heb dit kunstwerk gekozen omdat ik het best vaak zie, mijn oma woont in de huurwoningen naast het zorgcomplex met dezelfde naam. Ook ben ik bij de onthulling geweest ongeveer 4,5 jaar geleden. Ik vind het wel mooi, maar niet super mooi.

Nieuwe bewoners huurwoningen Dijkgraaf Grootweg Andijk krijgen sleutel

Nieuwe bewoners huurwoningen Dijkgraaf Grootweg Andijk krijgen sleutel

External image

External image

De nieuwebewoners mochten al vast een kijkje nemen. (foto: de Woonschakel)

Andijk – Alle nieuwbouwwoningen aan de Dijkgraaf Grootweg in Andijk zijn toegewezen. Op maandagmiddag 23 februari jl. waren de toekomstige bewoners aanwezig tijdens de meetmiddag. Vrijdag 13 maart vindt de sleuteloverhandiging plaats.

Aannemersbedrijf Kuin heeft in opdracht van de Woonschakel 8 twee-onder-één-kapwoningen…

View On WordPress

Gemeenten en woningcorporaties in de regio Amersfoort tekenen in maart 2014 het Convenant Woonruimteverdeling. De rest van het jaar wordt hard gewerkt aan WoningNet Regio Eemvallei: het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem. Woningzoekenden kunnen dan reageren op alle woningen uit de regio (op een enkele uitzonderin na). De website en het systeem gaan uiteindelijk in november 2014 live.

2

Zaterdag 28 september gaf Ralph de Vries, Gedeputeerde van de provincie Utrecht, het startschot voor project Groot Agteveld. Met het afsteken van het kanon viel de laatste muur van het oude Coöperatiegebouw.

Samen met zo'n 350 Achtervelders vieren de Alliantie en Woningstichting Leusden het begin van Groot Agteveld.  "Na een lang voortraject kunnen we nu echt aan de slag!“  Het project omvat 231 woningen in landelijke ‘dorpse’ stijl en vrije kavels. Eengezinswoningen in rijtjes, vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Een mix van huur- en koopwoningen voor starters, gezinnen en senioren in diverse prijsniveaus. op de plek van het oude Coöperatiegebouw wordt een eigentijds appartementencomplex teruggebouwd in de countouren van de voormalige meelfabriek. De verkoop van deze appartementen start naar verwachting maart 2014.

In dit project worden ruim 60 huurwoningen gebouwd. In de eerste fase zijn 22 huurwoningen opgenomen, waarvan de bouw naar verwachting na de zomer van 2014 start.