huan dao

木兰情Hua Mulan Theme Song, Mulan Qing (木蘭情)
孙燕姿 Stefanie Sun (孫燕姿 / Sun Yan Zi)
木兰情Hua Mulan Theme Song, Mulan Qing (木蘭情)

Hua Mulan Theme Song, Mulan Qing (木蘭情) (Mulan’s love) by Stefanie Sun (孫燕姿 / Sun Yan Zi)

我看的見雲在天上混亂的飛
Wo kan de jian yun zai tian shang hun luan de fei
I see the clouds in the sky flying about chaotically
我聽的見滾滾沙場埋一滴淚
Wo ting de jian gun gun sha chang mai yi di lei
I hear the surging battlefield cover up a single drop of tear
這是誰的沙漠 我忘了我是誰
Zhe shi shei de sha mo wo wang le wo shi shei
Who’s desert is this? I’ve forgotten who I am
又是誰 讓這天灰
You shi shei rang zhe tian hui
Who is it that made this sky grey?

*醒在黑山睡在黃河風吹往北
Xing zai hei shan shui zai huang he feng chui wang bei
As I wake atop the Black Mountains and sleep beside the Yellow River, the wind blows north
昨日故鄉東市駿馬在等著誰
Zuo ri zuo xiang dong shi jun ma zai deng zhe shei
Who were the horses waiting for at yesterday’s home in the east?
鐵衣下的你我 從患難到心碎
Tie yi xia de ni wo cong huan nan dao xin sui
The you and me beneath our metal armor changed from experiencing adversities to experiencing sorrow
我問天 是白是黑
Wo wen tian shi bai shi hei
I ask the sky if it’s black or white

一顆心葬了幾滴淚 一生情背我往前飛
Yi ke xin zang le ji di lei yi sheng qing bei wo wang qian fei
A heart buries its tears and my life’s sentiments carry me forward
記住這天地中的美
Ji zhu zhe tian di zhong de mei
Making me remember this world’s beauty;
滄海世界 一眼成灰
Cang hai shi jie yi yan cheng hui
The vast ocean and world became grey in a glance

我想喝家裏的井水
Wo xiang he jia li de jin shui
I want to drink the water from my family’s well
卻吞下生死的滋味
Que tun xia sheng si de zi wei
Instead, I absorb the essence of life and death
就讓我敬往事一杯
Jiu rang wo jing wang shi yi bei
Making me take a drink in tribute to past events
對自己說 絕不後退
Dui zi ji shuo jue bu hou tui
And I tell myself never to surrender