hot anime babe

Ishida Mitsunari

My body is ready!  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

(Ikemen Sengoku: Toki wo Kakeru ga Koi wa Hajimaranai Episode 10)

Nobunaga | Hideyoshi | Masamune | Shingen | Kennyo | YukimuraKenshin | Motonari | Mitsuhide  | Ieyasu | Sasuke