his face in this scene

6

Etter at jeg har klatret opp til
balkongen,
så spør jeg deg :
Hva skjer etter at jeg
har reddet deg?
Da svarer du:
Jeg redder deg tilbake.

8

Q: What do you think was going through Flint’s mind when Madi & Silver reunited in 4x3? Your face expresses so much. 

Toby Stephens: A bittersweet happiness for Silver, mixed [with] a sense of his own isolation.

10

“You’re going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well.”