6

𝕄𝕚𝕤𝕤𝕪 𝕄𝕚𝕤𝕕𝕖𝕞𝕖𝕒𝕟𝕠𝕣 𝔼𝕝𝕝𝕚𝕠𝕥𝕥 | 𝗧𝗵𝗲 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗼𝗳 𝗮𝗹𝗹 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀.

Με φιλάει και μου λέει έχεις ευθύνη, δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν εκείνη..
—  ΛΕΞ