hesus-nazareno

Panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno

Katamis-tamisan naming Mahal na Poong Nuestro Padre Jesus Nazareno Diyos Manunubos ko,na paglalakbay sa kalbaryong pasan pasan mo Ang krus na pagpapakuan sa iyo. Akong abang Makasalanan Na naging Dahil sa iyong masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat, Na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap O sa ibaba na iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon Mawakasan ang Aking mga kasalanan at sandaigdigan. Patawarin mo ako, O Butihing Jesus Inaamin ang aking mga sala at ako’y mananalig ng dahil sa kabutihang Mong walang kahulilim. Ay hugasan mo ng iyong dugo, iniibig kita ng sa lahat ng bagay ipinangako na ako’y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan Patnubayan mo ako, Diyos ng iyong biyaya at ihatid Mo Ako sa landas ng iyong mga utos diyan sa langit na iyong tahanan. AMEN.