hello!(:

Royalty words in Polish.

Originally posted by foreverbeautifulxxx

Inspired by what I’m currently reading c:

Królewski - Royal
Monarchia (f.) - Monarchy
Rodzina Królewska (f.) - Royal family

Cesarz (m.) - Emperor
Cesarzowa (f.) - Empress
Król (m.) - King
Królowa (f.) - Queen
Książę (m.) - Prince
Księżna (f.) - Princess
Księżniczka (f.) - (Non-ruling) Princess
Wojewoda (m.) - Duke
Księżna (f.) - Duchess
Szlachta (f.) - Nobility 
Rycerz (m.) - Knight

Cesarstwo (n.) - Empire
Królestwo (n.) - Kingdom
Księstwo (n.) - Duchy
Państwo (n.) - State

Tron (m.) - Throne
Władza (f.) - Power
Korona (f.) - Crown
Koronacja (f.) - Coronation 
Panowanie (n.) - Reign
Dynastia (f.) - Dynasty
Spadkobierca (m.) - Heir
Rada (f.) - Council
Zamek (m.) - Castle

Panować - To reign
Rządzić - To govern 

Jego/Jej Królewska Mość… - His/her Royal Majesty… (Use for kings/queens and higher)