heavy metal shuffle

youtube

Kick Axe - Heavy Metal Shuffle ( 1984 )