happybirthday!!em

“Tại sao những thứ một đời chúng ta theo đuổi, khi thực sự có được thì cũng chính là lúc bắt đầu mất đi?
Nếu em chưa từng có được chúng thì em cũng không có gì để mất đi, không phải sao?
Bây giờ cậu đã biết, tại sao mình không thể yêu cậu rồi chứ?
Bởi vì có được, cũng chính là bắt đầu mất đi.”

{Phim: In time with you}
des by HinaNg@Tu Es Mon Lilas

So, here’s an idea: for all those trolls who post those one off jokes like “guys listen i’m [insert ridiculous kintype here]kin” then tag it with “nah im kidding otherkin are gross” or whatever

Let’s give them an incredibly warm welcome to the community. Spam them with invites to skype groups and suggestions for forums. Ask them about their kintype. Submit a bunch of pictures like “Hey! I saw you were Betty White kin so I found this rlly nice screencap from the Golden Girls you would like!”

Nothing mean or hateful just. Overbearingly nice.

“Có một thứ vẫn luôn chống lại chúng ta.
Có những lúc chúng ta rất muốn theo đuổi nó, hy vọng có được nó.
Giống như sau khi có được nó, chúng ta liền có thể có rất nhiều, rất nhiều thứ khác.
Lại có những lúc, chúng ta đột nhiên bị nó đuổi bắt thở không ra hơi.
Tốt nhất mãi mãi đừng đến tìm chúng ta nữa.
Nó, chính là thời gian.”

● Phim: In time with you

●  Facebook: Tu Es Mon Lilas