happiness

Our notions about happiness entrap us. We forget that they are just ideas. Our idea of happiness can prevent us from actually being happy. We fail to see the opportunity for joy that is right in front of us when we are caught in a belief that happiness should take a particular form.

– Thích Nhất Hạnh

Hạnh phúc, đơn giản là khi trở về, vẫn có người lặng lẽ đợi chờ trước cửa. Cùng bước vào nhà, bật sáng đèn, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng nhau từng ngày từng ngày, rồi cùng già đi… Mỗi ngày đều bình đạm trôi qua. Đó là ấm áp…