hanris

I’m lazy…
Today was a reeeeaaaally messy day.
Anyways… This is actually for Yuki_Snoflake 
She requested a smut krishan fanart for her fic http://www.asianfanfics.com/story/view/480662/you-are-mine-yaoi-mpreg-exo-luhan-kris-krishan-krislu

Ok, first of all… I’m sorry if it’s not what you wanted.
I don’t know what the fuck I did in the last panel xD just the hand ‘cuz… srsly I HAVE PENIS PROBLEMS.. OK? I can’t draw a penis without laughing out load or dying in embarrassment.

I’m sorry. I’m not really good with smut.. and I kept reading and reading your fic trying to think about… posissions… (??)
And btw I have problems with rough sex (??) I’m sorry I’m really ghei… and I don’t know how to draw … SEX persé XD

I hope you like it even tho it is not a smexy scene.

/Sigh
Hope you (KrisHan-shippers) like it too…
Please don’t used this without my permission~
Thank You♥.

[TaoHun] Tử Thao Tình Kí #18

[TaoHun] Tử Thao Tình Kí #18

External image

cre as logo

oOo

-        Tuấn Miên ca, em vào được không?

Đứng trước cửa, ta gõ nhẹ thông báo cho Kim Tuấn Miên biết sự xuất hiện của mình. Hẳn nhiên ta đã lựa chọn thời điểm Ngô Diệc Phàm không ở lại phòng mới đến tìm anh. Chỉ cần nghĩ đến phải hít thở chung một bầu không khí với cái tên khốn ấy là ta đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Sau khi được sự chấp thuận của Tuấn Miên ta từ tốn tiến vào, tia…

View On WordPress

Made with WordPress