han vinters

youtube

DARKTHRONE
“Hans Sister Vinter” [His Last Winter]
(Album: Panzerfaust, 1995)

Watch on hellbastardator.tumblr.com

DARKTHRONE-Panzerfaust-1995

01 - En Vind Av Sorg - 00:00
02 - Triumphant Gleam -06:21
03 - The Hordes Of Nebulah -10:45
04 - Hans Siste Vinter - 16:19
05 - Beholding The Throne Of Might - 21:08
06 - Quintessence - 27:15
07 - Sno Og Granskog (Utferd) - 34:52