hammoud

2

"Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit"
- Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Model: Mona Hammoud

Nestlé Waters Beirut Headquarters / Bernard Mallat Architects + Walid Zeidan
—-
© Ieva Saudargaite Architects: Bernard Mallat Architects, Walid Zeidan Location: Beirut, Lebanon Architectural Team: Louis El Khoury, Hammoud Badran,

De 5 mei Kinderlezing wordt voortaan elk jaar gehouden tijdens de Nationale Viering van de Bevrijding. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil daarmee kinderen een permanente stem geven in de discussies over vrijheid, vrede, oorlog, democratie en rechtsorde.
Kinderen zijn volgens het Nationaal Comité op eigen wijze goed in staat de vrijheid in beelden en verhalen op te roepen. Het is belangrijk om ook kinderen de gelegenheid te geven hun ideeën te uiten en te bespreken, temeer omdat ze dagelijks in media worden geconfronteerd met oorlogen en de roep om vrijheid.

Vorig jaar vond in Drenthe voor het eerst in de geschiedenis van de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei een kinderlezing plaats. De lezing was een initiatief van K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur in Assen.
De twaalfjarige Hammoude Al-Cheikh, die de oorlog in Libanon meemaakte, legde toen helder en overtuigend uit dat je niet dezelfde oorlog hoeft te hebben meegemaakt om wel samen aan vrijheid te kunnen werken.

K&C bedacht de kinderlezing met het idee dat ook kinderen een stem hebben in de discussies over vrijheid en onvrijheid rond 4 en 5 mei. Samen met kinderboekenschrijver Chris Vegter is dit idee vorig jaar verder uitgewerkt, waarna Hammoude zijn verhaal op5 mei 2014 naast de voormalig Ierse president en Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Mary Robinson mocht vertellen.

In Zeeland wordt op dit moment gezocht naar een kandidaat die op 5 mei de kinderlezing mag houden.