gwawr

youtube

Cantre'r Gwaelod - Gwawr Loader

Can brydferth, hudolus yw hon gan Gwawr Loader am gariad ifanc - “Cantre'r Gwaelod yn y lloer, / a gwely serch i ddau yn ddeunaw oed.  / Llaw yn gwasgu ffydd yn dynn, / yn gysur cyfun rhag ein hamser prin….”

A beautiful, enchanting song by Gwawr Loader called ‘Cantre'r Gwaelod’ (The Lowland Hundred) about young love - “The Lowland Hundred by the moon, / and a bed of love for two at eighteen years. / A hand squeezing faith tightly, / combined comfort from our precious time.”