gukhim

[Drabble series][BangHim] Body (2)

[Drabble series][BangHim] Body (2)

External image

2. Kim Him Chan – Mắt

Mắt Him Chan đẹp lắm. Cả buồn. Thế nên Yong Guk ghét những lúc Him Chan buồn cực nhiều. Bởi vì khi đó mắt cậu sẽ buồn lắm, buồn như thể cả thế giới này bao nhiêu nỗi buồn đều chứa trong đôi mắt đó. Yong Guk ghét. Cực kì.

Và có một điều mà Yong Guk thậm chí còn ghét hơn cả việc đôi mắt Him Chan quá buồn, đó là việc mà cậu hay khóc. Cậu có thể khóc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc…

View On WordPress

Made with WordPress