groene-stroom

Bond Beter Leefmilieu: Schaf groenestroomcertificaten voor afvalverbranding af

In een nieuw dossier ’Groenestroomcertificaten voor restafvalverbranding’ trekt de Bond Beter Leefmilieu, de koepel van Vlaamse milieuverenigingen, ten strijde tegen de gesubsidieerde afvalverbranding.

De BBL legt daarmee de vinger op wat tegelijk de zere wonde, en een oud zeer is. De groene stroomcertificaten (GSC) voor restavalverbranding zijn een slechte zaak voor zowel het energie- als het materialenbeleid. Bovendien hebben drijven ze de energieprijzen voor de consumenten op.

We raden je aan om het dossier te lezen, maar we willen je volgende passage niet onthouden:

Dat het GSC-ondersteuningsmechanisme voor huisvuilverbrandingsinstallaties een pervers effect heeft op het duurzaam materialenbeleid, blijkt steeds vaker uit de communicatie van de uitbaters van deze installaties. Doordat zij mee in het GSC systeem zitten, kunnen ze zich profileren als producenten van groene stroom. Ze treden naar buiten als energiecentrales, terwijl ze dit niet zijn.

Amen

Groepsaankoop Groene stroom West-Vlaanderen 2013-2014: de resultaten

05/03/2014

External image
De resultaten van groepsaankoop groene energie zijn bekend. Voor de combinatie gas en elektriciteit kon zo een prijs bedongen worden die 16,7 % lager ligt dan de huidige marktprijs. Deze besparing is berekend ten opzichte van een gewogen gemiddelde prijs die de zes grotere energieleveranciers (Electrabel, Eneco, Eni, Essent, Lampiris, Luminus) momenteel vragen voor gelijkwaardige energie. Milieu & Natuur Nieuwsbrief

Nieuwsbrief afbeelding

External image
Pers Niet interessant voor de pers groene stroom groepsaankoop west-vlaanderen

lees verder http://dlvr.it/54NCqV

Nederland en het ontmoedigen van “groene” stroom

Toen ik een jaar geleden op mezelf ging wonen en een energiecontract moest afsluiten heb ik zoals veel mensen in Nederland gekozen voor “groene” stroom. Ik was natuurlijk bereid een kleine bijdrage per maand extra te betalen in de hoop een kleine maar nuttige bijdrage te leveren aan de wereld, zo kon mijn energiemaatschappij  weer investeren in windmolens en zonnepanelen.

Iedereen weet dat dit niet betekend dat ik ook “groene” stroom uit mijn stopcontact krijg. Hiervoor heeft met de term “grijze” stroom verzonnen. Het komt erop neer dat zowel “groene” stroom als vervuilende energie die is opgewekt in kolencentrales het net op wordt gestuurd en dit mengsel komt uiteindelijk ook weer via het stopcontact in mijn woonkamer terecht. Prima, maar ik weet wel dat ik een bijdrage lever om deze kolencentrales neer te halen en te vervangen door schone windmolens.

Vorige week zijn nieuwe energietarieven bekend gemaakt. Deze verhogingen zijn opgebouwd uit belastingen, (BTW tarief van 19% naar 21%) transportkosten, verhoging van de olieprijzen en last but not least een “kolenbelasting”! Huh, een wat? Ja de overheid heeft weer een nieuwe manier gevonden om onder een leuke naam alsnog meer belasting te vragen van de burger. Begrijp me niet verkeerd. Het gaat niet om de paar euro die dit per jaar extra kost, het gaat om het idee dat ik “groene” stroom gebruik en toch belasting betaal die wordt omschreven als een aanmoediging om groene stroom te gaan gebruiken.

Dat een BTW tarief omhoog gaat is begrijpelijk, het staat in het Lente-akkoord dus dit geld ook voor energie, punt! De transportkosten gaan omhoog omdat er betere kabels worden gelegd voor transport naar Duitsland. Ook hierin kan ik meekomen. In een goed netwerk moet je investeren en per slot van rekening worden we er allemaal beter van als we energie aan Duitsland kunnen verkopen. Maar dan komt het, de olieprijzen. Hier begin ik te twijfelen. Hoezo moet ik meebetalen aan de olieprijzen terwijl de gemiddelde windmolen naar mijn weten niet al te veel olie verbruikt. Dit zou dus alleen invloed moeten hebben op de gasprijzen. Oke, uiteindelijk komt er overal dezelfde stroom uit het stopcontact maar als de overheid “groene” stroom wil aanmoedigen zorgen ze ervoor dat stijgende olieprijzen geen grote invloed hebben op de prijs van “groene” stroom.

Toch is dit nog niet het ergste. De overheid heeft beslist een kolenbelasting te gaan heffen op alle huishoudens in Nederland. Volgens het persbericht is dit een onderdeel van de overheidsplannen om de samenleving “groener” te maken. Dit klinkt prima maar ze gaan ook de huishoudens belasten die al bijdragen aan deze “groene” samenleving. De samenleving waar de overheid juist heen wil. Het is dus vreemd om deze huishoudens te “straffen” voor iets dat ze juist al goed doen. Het zou een belasting moeten zijn op huishoudens die wel kiezen voor vervuilende energie opgewekt door kolencentrales. Dit hoor je te ontmoedigen!

Het is jammer dat de overheid alle huishoudens hetzelfde behandeld. Zo moedig je mensen niet aan om over te stappen en zal de samenleving niet groener worden. Ontmoedig vervuilende energie en moedig “groene” energie aan. Waar is Groenlinks als je zo nodig hebt. Wacht, die zijn bezig met een leiderschapscrisis.

Windpark Hellegatsplein geeft 8000 woningen stroom: HELLEGATSPLEIN - Met abseilers en onder toeziend oog van zo'n tweehonderd belangstellenden is donderdag windpark Hellegatsplein geopend. Dit burgerwindpark bestaat uit vier turbines van het type Eco 100 en leveren 41,7 Mwh aan stroom, genoeg om 8000 woningen een jaarrond van groene stroom te voorzien. http://dlvr.it/KLPCPB

Opdrachten §5

1.a. alternatieve, hernieuwbare, groene stroom en bio brandstoffen                          1.b.Groene stroom, want in de tekst staat dat dat de tegenstelling van vrije stroom (fossiele brandstoffen) is                                                                             1.c. bezielde energie

2. 1,2,4

3. (blauwe)   …. (rode)

4.a. Bij aardwarmte maakt de aarde het ‘product’ warm. Bij bodemwarmte      worden de ‘producten’ uit de grond gehaald als ze de gewenste temperatuur zijn.                                                                                                                           4.b. bodemwarmte                                                                                                             4.c. Hier kan ik geen antwoord op geven, ik weet de begintemperatuur niet

5. Er is meer zon (als we het hebben over de Sahara) en het is handiger, want het gaat in 1x en iedereen heeft het, waardoor het ook minder geld gaat kosten.

6.a. Het suikerriet zou niet groeien zonder de zon                                                 6.b. -

7.a. weinig

7.b. je hebt er veel water voor nodig, wat je niet hebt in Afrika

Samenvatting §5

alternatieve energiebronnen:

omdat het gebruik van fossiele brandstoffen niet goed is voor het milieu, bedenken steeds meer landen dat er een alternatief moet komen; hernieuwbare energiebronnen (alternatieve energiebronnen, duurzame energie, groene energie) ze zullen nooit opgaan, want de voorraad wordt door de natuur steeds bijgevuld, en er komen geen schadelijke afvalstoffen bij vrij. meestal wordt deze energie omgezet in elektriciteit. dat noemen we groene stroom. dit is het tegenovergestelde van grijze stroom, wat opgewekt wordt met behulp van fossiele energiebronnen.

soorten hernieuwbare energiebronnen:

zonne-energie : door zonnepanelen omgezet in elektriciteit
windkracht : door grote windturbines omgezet in elektriciteit
waterkracht: opgewekt met de kracht van vallend of snelstromend water; hydro-elektriciteit. voorral berggebieden zijn hiervoor geschikt, want er kunnen makkelijk stuwmeren worden aangelegd. ook kan je gebruik maken van eb- en vloedstromen, wat gebeurt in getijdencentrales.
biomassa : plantenmateriaal, wat  verbrand of vergist wordt. speciaal hiervoor gegroeide planten noem je biobrandstoffen.
aardwarmte: elektriciteit uit grondwater. dit noemen we geothermische energie

de sahara als energieleverancier:

de sahara zou een uitstekende plek zijn voor zonneparken, als deze problemen er niet zouden zijn:

de politieke onstabiliteit
geen opslag, dus er zullen soms tekorten en overschotten zijn.

toch is Duitsland bezig met een project waarmee 15% van de energie vanEuropa in 2050 van het desetec project moeten komen.