Εσείς οι ερωτευμένοι, χάνεστε στα βλέμματα. Εμείς στους ουρανούς.