Το λυπηρό είναι να γίνεσαι ξανά άγνωστος με άτομα που γνώρισες καλύτερα από τον καθένα.