gone gif

When it’s season twelve and you’re the only original profiler left from season one…

Ngày ấy, dẫu quyết định không tìm nhau nữa nhưng chắc là có lúc vẫn nhìn chung một bầu trời, lẩn khuất trong cùng 1 thành phố, giữa đám đông vô chừng lướt thoáng qua nhau. 
Ngày hôm nay, dẫu có nghe tiếng cũng chẳng thể chạm vào, điều làm đc cho nhau nhiều nhất chắc là nói “Cố lên!”. 
Ngày ấy cảm thấy vẫn gần. Ngày hôm nay mới thấy thực là xa.